Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.
Lucia leest de post

Eerste REACTIES


Uw huidige reacties


Tweede reacties


Plaats een reactie


Subject: steunbetuiging

Ik schaam me om in deze rechtsstaat te wonen. Wat angst om fouten te maken teweeg kan brengen, is "neem het zekere (opsluiting) voor het onzekere (vrijlating)". Wat zullen de verantwoordelijken uiteindelijk spijt krijgen voor deze houding. Als zoveel wetenschappers aantonen hoe de bewijsvoering rammelt, dan geef je het slachtoffer toch het voordeel van de twijfel? Tot (onverhoopt) blijkt dat zij toch dader is. Dan kan men altijd nog tot strafoplegging overgaan, of is men bang dat zij zal vluchten?

Overigens, ik teken de petitie niet zolang deze in het Engels is opgesteld. Het gaat hier toch om een dwaling in een Nederlands rechtssysteem! Ook mis ik een gironummer waar je een bijdrage kunt storten.

Succes
L.K., Haarlem
Subject: Hallo

hallo stel mij even voor mijn naam is T.B. heb bijna twee jaar bij lucia gewoond in breda veel koffie gedronken en gepraat en neem van mij aan als je moeilijk zit en iets langer dan twee jaar dan moet je wel eens een fout maken nu ik geloof dat zij onschuldig is wij in het gevang wil graag dat iemand schuldig is hoop dat u begrijp wat ik hier mee bedoel je kan zo iets niet zo lang vol houden ik zie het op het menselijk vlak heb veel met haar daar over gesproken en hoe ze haar hebben behandeld houd een paard nog niet vol, wil je haar de groetjes doen van T. leef met haar mee.
ik steun omdat ik altijd al geloofde dat de artsen zichzelf indekken bij hun recepten voor zo/nodig en de vpk mag dit interpreteren. er is vast en zeker geen opzet geweest en zij is slachtoffer, het is vreselijk dat ze nog in de gevangenis is,

ik ben ook vpk
vanavond Pauw en Witteman gezien
B. van T.
hoi

hoop dat lucia toch gauw vrij mag komen … en liefst voor de kerst … ik volg deze zaak al jaren … en het is te gek voor woorden wat er met lucia gebeurd is … ik voel met jullie mee…

ik hoop van harte dat jullie fijne feestdagen mogen hebben … met lucia erbij …

m vr gr
W.
Geachte heer ’t Hart,
Zag u onlangs bij Pauw & Witteman. U zei dat, indien de zaken voor Lucia niet verlopen zoals ze zouden moeten verlopen, u een manifest wilt opstellen. Ik denk dat ik daarbij kan helpen.
De afgelopen 4 jaar ben ik, in het kader van mijn promotieonderzoek, bezig geweest met het gebruik van DNA-bewijs in strafzaken. Mijn onderzoek gaat dus over het gebruik van wetenschappelijke kennis als bewijs in een juridisch domein. Ik bestudeer dat bewijs als een soort anthropoloog; ik volg het van plaats delict via laboratorium naar de rechtszaal (door gebruik te maken van strafdossiers). Op die wijze breng ik in kaart hoe – in verschillende kennis-geïnvesteerde praktijken – bewijs tot stand wordt gebracht en hoe het voortdurend van gedaante en status verwisselt. Ik snap hoe de ‘regels van het spel’ werken, en ben goed ingevoerd in problemen rondom interactie tussen wet en wetenschap. Ben bovendien redelijk goed ingevoerd in de zaak rondom Lucia omdat mijn studenten van de masteropleiding Forensic science (UvA) scripties over de zaak hebben geschreven.
Als dat manifest er moet komen, laat u dan aub weten of ik iets kan betekenen (alsof er nog niet genoeg wetenschappelijk geschoolde sympathisanten zijn…).
Met vriendelijke groet,
V.T.

IK GELOOF IN HAAR ONSCHULD
Schandalig dat dit gebeurt in een land dat zich het lot aantrekt van iedereen over de hele wereld, maar een eigen inwoner zo behandelt. Op deze manier kan je iedereen wel veroordelen als je alles wat iemand doet in een kwaad daglicht zet. Hopelijk komt er spoedig een ommekeer. Heel veel sterkte. M.L.
Bij deze wil ook ik mijn steun betuigen voor Lucia de Berk in deze moeilijke en ongelijke strijd tegen de macht van "Justitie".

B. vd B. (oud reclasserings maatschappelijkwerker).
Ik hoop voor je dat er nu snel een eind komt achter deze onzin. Iedere verpleegkundige weet dat het onzin is en dat je soms botte pech hebt als er patiënten in je dienst overlijden. Helaas gebeurd dat soms een aantal maal achter elkaar waar niemand invloed op heeft. Ik denk dat je op deze manier wel heel verzorgend en verplegend nederland schuldig kan laten lijken. Ik hoop dat het snel over is en je verder kan.

Succes
M.
Is het mogelijk dat een protestdemonstratie kunnen bewerkstelligen. Op naar Den Haag en aan Staatssecretaris Albayrak, duidelijk maken dat dit niet kan. Op een vreedzame manier. Sommige posters van Maurice.nl willen heel graag meewerken. Is het mogelijk om op korte termijn een vergunning aan te vragen? Het moet toch mogelijk zijn dat leden van beide websites iets voor elkaar kunnen krijgen. Als is het maar dat Lucia en Albayrak, afweten van ons bestaan! Ik heb het telefoonnummer niet van meneer Maarten 't Hart, kun u hem dit idee eens voorleggen? Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet, W. v L-S
Ik denk aan U.
Elke tunnel leidt uiteindelijk naar het licht.

Ten eerste wens ik u en uw familie veel kracht toe de komende maanden. Er zijn veel mensen die aan u denken. Ik heb zelf een bèta achtergrond en werk als wetenschapsjournalist. Sinds een paar jaar studeer ik daarnaast rechten. Ik moet helaas constateren dat er in de rechtenopleiding geen enkele aandacht wordt besteed aan onderwijs in basale wetenschappelijke principes. De meeste juristen laten zich er zelfs op voorstaan dat ze niets van wiskunde, biologie of statistiek begrijpen. Ik betwijfel dan ook of rechten daadwerkelijk een academische studie genoemd mag worden. Persoonlijk geloof ik dat u onschuldig bent. Als wetenschapper en jurist in opleiding vind ik echter dat wel of niet 'geloven' in onschuld geen rol mag spelen bij een rechterlijke beoordeling. Het enige dat telt is het wettig en overtuigend bewijs. In mijn ogen bent u veroordeeld zonder dat daarvoor voldoende bewijs aanwezig was. Dit is de enig mogelijke conclusie na lezing van het boek van Ton Derksen, de arresten van de Hoge Raad, het vonnis van het Hof en de aanbeveling van de commissie Posthumus II. Daarom hoop ik dat uw zaak zo snel mogelijk wordt heropend.

Veel sterkte,
M. T.
Lucia,
Ik steun jou in de dwalingen van ons rechtbanken.
Ik hoop voor jouw, dat je zo snel mogelijk weer vrij mag komen en ze je schadeloos stellen met een steun die ze je je hele verdere leven dan moeten geven. Sterkte, R. L.
Nederland is het land van de 'klassenjustitie'.
Het valt me elke keer weer op, wanneer je uit een bepaalde klasse komt, in deze maatschappij eerder het risico loop om een veroordeling te krijgen. De politie is voor mijn gevoel, veel te laag opgeleid, daar zouden veel hoger eisen aan moeten worden gesteld. Ik wens bij deze, Lucia nog heel veel sterkte. Misschien komt er eindelijk licht aan het eind van de tunnel. Het is zo jammer dat het O.M. in staat is om mensenlevens op deze manier te vernielen. Dit hoort niet thuis is een rechtsstaat en er zou een commissie moeten worden ingesteld die deze arrogante heren controleert. Hoogachtend, E.M. K-C
Beste Lucia de B,

Ik leef heel erg mee met jou je bent niet de eerste en niet de eerste burger die door de criminele organisaties van de overheid ten onrechte wordt vastgehouden.

Het OM gaat over het dossier, het OM bepaald welke verklaringen toegelaten worden, het OM bepaald welke deskundige de rapporten mogen opstellen, de verbalisanten horen bij het OM, het OM leid het onderzoek.

Hoe kan een burger een eerlijk proces krijgen in hemels naam? opmerkelijk is dat onze rechters bijna niks te zeggen hebben omdat zij denken dat politie ambtenaren niet liegen, ik verwijs naar de honden brigadier van de geurproeven, ook hier zijn mensen tot jaren gevangenis straffen veroordeeld op een oneerlijk illegale wijze.

De hells angels zaak: ook hier heeft het OM opzettelijk tapsverklaringen bewaard met het oogmerk op een oneerlijk manier te scoren.

De zaak Cees B: ook hier heeft het OM de rechters misleid!
De Puttense moordzaak:ook hier heeft het hele team van het OM tot aan de top gelogen en bedrogen! Zo zijn er nog tal van zaken die heel erg stinken! De zaak van Ernst Louwes: ook deze zaak zit niet helemaal goed…

Het is heel moeilijk om te vechten tegen het OM: het systeem is corrupt en oneerlijk! ze geven nooit iets toe! Ze willen altijd winnen, het liefst op een oneerlijk manier!

De advocaat van de verdachte wordt nooit geloven door de rechters en klasse justitie!

Opmerkelijk is dat een land advocaat die bijvoorbeeld de honden brigadier verdedigt het wel voor elkaar krijgt hen zeer licht te laten straffen en wel 240 werk straf!

De advocaat van een burger zou het mogen fluiten!

Het is dus een kliekje en vriendjes politiek! Als het OM mild is zijn de rechters ook mild! Als het OM 6 jaar onvoorwaardelijk eis krijg je 6 jaar conform de eis!!

Het OM is eigenlijk de baas en staat boven de wet!

Journalisten die ten onrechte gegijzeld worden en zich helemaal tot de Europese Hof moest wenden en jl. vrijgesproken werd.

Dat is het bewijs dat je pech hebt als je in de handen van de benden OM zit in ons land je krijgt nergens hulp! De meeste instanties die de verdachte en/of veroordeelde moeten helpen zijn partijdig en staan aan de kant van het OM.

De rechters: Het OM: De Politie:de partijdige deskundigen radicaliseert en criminaliseert de burger zij zijn de haat zaaiers in Nederland.

U moet nagaan dat een allochtoon het nog veel moeilijk heeft in een rechtszaak, hij moet veel meer bewijzen leveren dan een autochtoon zijn advocaat is vaak niet geloofwaardig en de rechters geloven alles wat het OM zegt!

Het rechtsysteem deugt voor geen meter het OM bepaald…
Als je samen wil werken met hen krijg je weinig straf of je wordt heen gezonden… Beroep je je op je zwijgrecht dan wordt je verneukt door het OM en de rechters!

Het zelfde doen zij ook met ontneming zaken: soms is er helemaal geen bewijs maar de wet laat het toe dat het OM mag schatten en vaak schatten zij veels te hoog!! bijvoorbeeld 100.000 terwijl de verdachte in werkelijkheid 20.000 heeft verdiend. Ook hier zullen zij de advocaat van de verdachte niet geloven als hij met een lagere eerlijk berekening komt!

De rechters gaan vaak mee met het OM en de verdachte krijgt ten onrechte een schuld van 100.000 met behulp van allerlei oneerlijke rapporten die gemaakt zijn door de kliekjes van het OM

Kort samengevat: is dat ons land hartstikke corrupt is oneerlijk keihard onwettig vriendjes politiek etc etc Tot op heden heeft niemand gehoord of officier van justitie Joost Tonino vervolgt is voor het bezit van kinderporno!

In wat voor soort land leven we?

Stuur dit maar naar de media!
Nova
netwerk
paul en witteman
twee vandaag
enzovoorts

De samenleving heeft het recht om te weten wat hen te wachten staat als zij ooit beschuldigt worden door het OM

B.M. (ex gedetineerde)
Helaas heb ik geen ontlastende info maar dat is ook niet nodig.

In mijn opinie is zij onschuldig en zij veroordeelt door roddel en achterklap en een tunnelvisie bij degen die dit dienden te onderzoeken.

Ik vind dat zij op dezelfde wijze veroordeelt is als in de middeleeuwen vrouwen van hekserij zijn beschuldigt.

Het gaat mijn begrip te boven dat iemand op basis van veronderstelling is veroordeelt zonder ook maar enig aanknopingspunt die in haar richting wijst.

Je bent toch pas schuldig als iets onomstotelijk is bewezen.

Ronduit schandalig.
J.L.
Subject: steunbetuiging

Mevrouw,
Als ex-collega-verpleegkundige wil ik U mijn steun betuigen in deze m.i. onterechte veroordeling in Uw zaak. Ik heb helaas niets concreets toe te voegen aan alles wat al gezegd en geschreven is. Maar een ervaringsgegeven heb ik wel. En dat is het volgende. Ik werkte 3 jaar als leerlingverpleegkundige in het Juliana kinderziekenhuis. Vervolgens in "Bronovo", de (toenmalige) Rudolf Steiner kliniek en in een ziekenhuis in Noorwegen. In al deze ziekenhuizen draaide ik alle diensten mee. In al deze jaren heb ik het altijd heel opvallend gevonden dat sterfgevallen op de afdeling waar ik dienst deed verhoudingsgewijs weinig voorkwamen tijdens mijn diensttijd. Ook weet ik van anderen dat het tegenovergestelde het geval was. Dit fenomeen was destijds ook nogal eens onderwerp van gesprek tussen collega's. Later ben ik nog als wijkverpleegkundige werkzaam geweest en ook toen had ik dezelfde ervaring. Het is mijn overtuiging dat "het noodlot"of hoe je het ook noemen wilt bepaalde mensen aantrekt. Wetenschappelijk bewijs is hiervoor natuurlijk niet voorhanden en ik ben bang dat ik U met dit verhaal weinig verder help. Alleen begrip voor Uw situatie en mijn welgemeende wensen voor een spoedige herziening van Uw zaak breng ik U hierbij over. Ik wens U heel veel sterkte toe! Met vriendelijke groet,
T. vd B.
Geldrop
Subject: Mevr de B

Geachte mensen,

Ik moet tot de verbijsterende conclusie komen dat de tijd van de "heksverbrandingen" nog steeds niet is afgesloten, het is een pure heksenverbranding, een donkere tijd uit onze geschiedenis waar mensen op hear say werden veroordeeld. Zonder rechtsgang of een belachelijke rechtgang, dat is in het geval van mevr De B niet anders.

Ik maak mij ernstige zorgen over een rechtsgang die zo onzorgvuldig en zonder afstand is gepleegd. Vooringenomenheid ten top. Het beste zou zijn dat buitenlandse rechters zich over de zaak gaan uitspreken, die zijn niet vooringenomen en kunnen makkelijk deskundigen en getuigen ontmaskeren, die vooringenomen zijn.  De nederlandse justitie is op dit moment absoluut ongeloofwaardig, en niet alleen in strafzaken.

Behalve het feit dat iemand zonder sluitend bewijs vastzit, is de schade op de lange termijn het probleem van de geloofwaardigheid van de nederlandse rechterlijkemacht. Wat is een rechtsstaat met een rechterlijk macht die niet te vertrouwen is en het woord twijfel niet meer kent.

Ook blijkt dat de staatssecretaris van justitie het woord grootmoedig niet kent en zeker niet beticht kan worden over enige wijsheid te beschikken. Ze durft niet op een paar juridische tenen te gaan staan, dus ook nog laf. Of is ze net zo'n draaikont als al die andere politici en kamerleden in Den Haag, daar licht een deel van het probleem het beschadigen van het imago van al die mannetjes ( en dat geldt hier figuurlijk ook voor vrouwtjes)

Het wordt tijd dat de kamer er zich mee gaat bemoeien maar die verschuilen zich natuurlijk achter het feit dat het weer onder de rechter zit, ze zijn dus niet wakker en willen hun vingers niet branden en zo draaien we verder in het cirkeltje rond. Ik zou me als kamerlid diep schamen dat we zover gekomen zijn in dit land.

Ik weet dat mijn boosheid en frustratie geen verlichting geeft aan het lot van Mevr De B. Aan haar denken en de petitie ondertekenen is het enige wat ik voorlopig kan doen.

Als videoprogrammamaker met eigen faciliteiten kan ik indien nodig wat betekenen om het onrecht aangedaan te helpen bestrijden.

T. P.
Subject: WIJ steunen Lucia/Lucia moet vrij

WIJ steunen Lucia/Lucia moet vrij

J. en J. de J. (artsen)
Subject: Succes

Beste Lucia

Ik hoop voor je dat er nu snel een eind komt achter deze onzin. Iedere verpleegkundige weet dat het onzin is en dat je soms botte pech hebt als er patiënten in je dienst overlijden. Helaas gebeurd dat soms een aantal maal achter elkaar waar niemand invloed op heeft. Ik denk dat je op deze manier wel heel verzorgend en verplegend nederland schuldig kan laten lijken. Ik hoop dat het snel over is en je verder kan.

Succes
M,
Subject: Lucia moet naar huis

Ik heb het alleen maar gevolgd op de t.v. maar mijn eerste wantrouwen ontstond, toen ik tijdens het journaal de stem hoorde van Lucia, die met zachte trillende stem zei, dat ze het niet gedaan had. Daarna ben ik het gaan volgen want er zijn al zoveel fouten gemaakt door het O.M. en ik krijg steeds meer de indruk dat er Klassenjustitie wordt gepleegd in dit land. Want het zijn altijd weer de mensen uit het gewoon volk, die vals beschuldigd worden. We hebben dit nu ettelijke malen gezien. Ik vind trouwens dat de Nederlandse politie veel te laag is opgeleid dat blijkt ook wel over de manier van verhoren, die blijkt vrij primitief te zijn. We herinneren ons allemaal de Park moord en de afschuwelijke verhoormethoden die werden toegepast op het jonge slachtoffer die dit alles had overleefd. Ik hoop van harte dat Lucia met Kerst vrij zal zijn en dat ze nu eindelijk van de (arrogante heren) van het O.M. een eerlijke behandeling krijgt en dat zij eindelijk de blinddoek zullen laten vallen. Het zou goed zijn als er een commissie zou worden samengesteld die deze heren controleert. Wat geeft deze heren het recht om iemands leven op deze manier te vernielen. Met vriendelijke groet en de wens dat Lucia het nog even vol houdt en zeker met oog op het feit dat ze nog een dochter heeft, die in deze dus ook slachtoffer is. Namens mij heel veel sterkte voor Lucia, mvr E.M.K.
Subject: Nederlandse rechtspraak wordt speelbal van tijdgeest?

Ik weet niets van Lucia. Wat ik nu gelezen heb is het een ongekend fenomeen, dat ik dit als
goedgelovende Nederlander heb meegemaakt. Het is toch niet te geloven dat de door mij hoog geachte rechters in ons land tot zo’n krankzinnige uitspraak kunnen komen! Zelf als alles gebeurd zou zijn, dan kun je toch niet oordelen. En bewijs; daar gaat het toch om.

Ik had tot voor kort de gedachte dat in geval van twijfel een verdachte beter vrij gesproken wordt dan ten onrechte veroordeeld. In dit geval kennelijk niet…

Rechters van Nederland: U bepaalt of iemand iets misdaan heeft of niet. Wilt u dan in uw opleiding enigszins een beetje “wetenschapsleer” laten opnemen, zodat u kunt afwegen wat getuige-deskundigen serieus beweren? Dat kost niet veel tijd en is erg, heel erg, bepalend voor het oordeel dat u velt.

Niet dat ik Lucia onschuldig acht, maar de mogelijke dwaling van de onafhankelijke rechterlijke macht, tot het hoogste niveau, doet mijn tenen dusdanig krommen dat ik kramp krijg. Lucia moet onmiddellijk in vrijheid worden gesteld en opgevangen worden.

Zelfs als ze de daderes is waar ze voor veroordeeld is.

Het is een schande voor de Nederlandse rechtspraak dat rechters tot het hoogste niveau zo op “deskundigen” vertrouwen om iemand het leven lang op te sluiten. Een beetje statistiek in de rechtenstudie zou dit vonnis al mogelijk hebben doen voorkomen, vooral om de deskundige statisticus van repliek te kunnen dienen!

Met vriendelijke groet en hoop dat mogelijk onschuldige Lucia zo spoedig mogelijk vrij komt,
G. van D.

NB. Ik vind levenslang voor Lucia vergelijkbaar met oordeel over Johan van Oldenbarnevelt in 1619

Iemand die Nederland niets dan goed deed, maar door rechterlijke (prinsgezinde) onzorgvuldigheid het hoofd werd ontnomen.
Statistiek gevaarlijk meetinstrument voor een bezoekende engel

Stel dat een door God gezonden Helper Haar werk zou doen door jonge zieltjes vlak na hun geboorte met Liefde te omgeven bij hun vroege terugkeer tot het Lichtrijk aan gene zijde van de de lichamelijke dood. Een grote daad van goddelijke interventie, zoals overal op deze wereld plaatsvindt in de verborgen nissen van het menselijk bestaan. De meer dan 'toevallige' samenloop van de aanwezigheid van de Engel enerzijds en het lichamelijk sterven van pasgeborenen anderzijds is voor een gelovige een teken aan de Hemel. Voor de aanbidders van de zielloze pseudo-religie, genaamd wetenschap, is deze synchroniciteit een teken van de Duivel, want in de statistische vaststelling van het onbegrijpelijke giet de de huidige onwetende mens het slechtste van zichzelf om het wonderbaarlijke voor zichzelf aannemelijk te maken. Conclusie: De Engel, door God gezonden, is verantwoordelijk voor het sterven van de jonge zieltjes. Dit is de zogenaamde causalistische verklaring van deze bijzondere synchroniciteit. Het mes dat het Heilige in het Leven onmiddellijk tracht te doden.

Vrijspraak vraagt om een rigoreuze paradigma-wisseling.

Met Goede Hoop op een Rechtvaardige Uitkomst,
JHS
LS,
Gaarne sluit ik mij aan en steun ik uw actie ter herziening van het vonnis en eerlijke berechting van Lucia de Berk. Rechtelijke dwalingen zijn helaas te veel voorkomend. Wij artsen hebben veel moeite met het bekennen van onze fouten en tekortkomingen, maar erkennen dat ze te vaak gebeuren. Het zou de rechters sieren wanneer ook zij die mogelijkheid van falen zouden erkennen en daardoor Lucia de Berk recht zouden verschaffen.
A v S (huisarts) Gelukkig Kerstfeest

#

Dat het gerechtshof pretendeert geen statistische argumenten te hebben gebruikt wordt door de verwoordingen van het vonnis weerlegd. Men laat de getallen, ofwel de wetenschappelijke onderbouwing, achterwege, maar legt wel een a priori verband tussen de diverse sterfgevallen waar Lucia de B. aanwezig zou zijn geweest. Als men echt de rol van het toeval achterwege had willen laten had men de 7 gevallen alle afzonderlijk in beschouwing moeten nemen, en zich steeds moeten afvragen of er werkelijk sprake is geweest van moord dan wel dood door schuld of nalatigheid. De conclusie dat er van moord of poging tot moord sprake is kan alleen maar berusten op het argument van de coïncidentie, en dat argument had men niet mogen gebruiken. De teksten in het dagboek hadden als aanwijzing kunnen gelden, maar niet als onomstotelijk bewijs. Ik concludeer dat de bewijsvoering hier ondeugdelijk is geweest. Daar medisch personeel nu eenmaal beroepshalve veel betrokken is bij sterfgevallen dient het gerecht daarbij nog meer dan in andere gevallen terughoudend te zijn in aanklachten van dood door schuld, laat staan moord.

G. 't Hooft
(bij handtekening 824 onder de petitie)

Hallo Lucia,

het klopt niet dat jij vast zit. voor het eerst lees ik nu op internet het een en het ander. en met mijn verstand van verpleegkundige krijg ik de indruk dat artsen elkaar de hand boven het hoofd hebben gehouden.

ik blijf je volgen in het nieuws en ik zal aan je denken. en bij heropening van het proces zal ik een kaarsje laten branden.

jouw naam betekent niet voor niets de "lichtende".

lieve groet, José
Vanaf het eerste moment wist ik dat dit niet goed zat, ik de verpleeg- en ziekenhuizen wordt veel te gemakkelijk met verklaringen van een on-natuurlijke dood omgegaan. Ik ben er van overtuigt dat als de heren doktoren de lijkschouw goed hadden gedaan dat er nooit een zaak Lucia de B was geweest. Maar de overledene is vaak al in het mortuarium voordat er ooit een verklaring wordt getekend. Iedereen die in de zorg werkt kan dit overkomen.

R K uitvaartverzorger.
Beste Lucia en Metta,
Als bijlage treffen jullie de mail aan die ik heb verzonden naar de staatssecretaris van Justitie, mevrouw Albayrak.
Lucia, ik hoop dat je het volhoudt in Nieuwersluis. Heel veel mensen zijn in gedachten bij jou. Er wordt veel over jouw situatie gesproken.
Metta,
Ik ben heel blij dat er nog mensen zijn zoals jij, mensen die dwars tegen de stroom kritisch kunnen blijven. Gelukkig hebben jullie steun van heel veel (deskundige) mensen.
Daarnaast constateer ik ook dat er veel mensen anoniem reageren. Ook in ons z.g.n. democratische en vrije Nederland zijn mensen bang voor represailles.
Met vriendelijke groet,
Bernadette

Geachte mevrouw Albayrak,
Ruim 1,5 jaar volg ik dagelijks de voortgang van het proces rondom Lucia de Berk. Mijn vertrouwen in de Nederlandse Rechtstaat is erg diep gezonken. Dit kan dus iedere burger overkomen. Je zal maar als burger op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. We hebben hier te maken met organisaties waar geen zelfreinigend vermogen aanwezig is. De gelederen zijn gesloten. De Nederlandse burger is hier het slachtoffer van. Dit kan toch niet in het jaar 2007. Laat Lucia toch zo snel mogelijk vrij.!!! Met vriendelijke groet, Bernadette
Ik heb al jaren met ongeloof gezien hoe justitie Lucia de B veroordeelde. Wat maakt het nou uit of iemand tarot kaarten heeft gelegd. Ik hoop dat ze gauw vrijkomt en dat justitie in het stof bijt. Maar dat doen ze niet zo gauw. Ik geloof in rechtvaardigheid, en ik hoop dat er een publiek excuus komt naar Lucia, en een ruime financiële schadeloosstelling. Dat maakt de verloren jaren nooit meer goed, maar het is tenminste wat. Voorlopig laat haar zo snel mogelijk vrij.

Monique
Geachte mevrouw Albayrak,

Als medeburger kan ik niet anders als beamen wat al menigeen aan u e/o uw collega's heeft geschreven ten aanzien van de kwestie Lucia de berk, namelijk dat het géén enkel doel dient dat mevrouw de Berk nog langer van haar vrijheid beroofd moet worden, hetgeen op zich al schending oplevert van het EVRM en BUPO verdrag.

U zult ermee bekend zij dat strafrecht leedtoevoeging inhoudt, maar u moet het toch met mij eens zijn dat deze op oneigenlijke gronden al jaren is toegepast opmevrouw Lucia de Berk. Vaststaat dat dit nimmer zou plaatsvinden als het iemand van aanzien is, dan wel een bepaalde functie vervult. Sterker nog, die worden niet eens vervolgd –of krijgen de kans op een transactie zodat een strafblad ontbreekt–. Los van de doofpotten cultuur.

het is dan ook zaak dat u mevrouw Lucia de Berk per directe ingang haar vrijheid teruggeeft waarbij u zich niet laat leiden door bepaalde personen / instituten die dit kost wat kost willen voorkomen. Dit wellicht omdat zij zich genomen voelen dat thans (voor de zoveelste keer) wereldkundig is gemaakt hoe slecht alle betrokkenen, zich als professionals profilerend, hun huiswerk hebben gedaan ten kosten van een medeburger. Dit ook ongestraft kunnen doen en veelal ook nog gepromoveerd worden als straf. zoals de tijd ons allen heeft geleerd. Dit houdt feitelijk in dat zij weinig menselijke normen en waarden kennen temeer zij er slecht tegen kunnen dat er kritiek is en ook zelden fouten kunnen en willen erkennen. Dat noemt men de arrogantie ten top.

M.a.w. al jarenlang is bekend dat er heel veel mis is in de politionele, justitiële en rechterlijke wereld waar de wereld van 'old boys network' en 'ons kent ons' al jarenlang zegeviert, maar waar u bij wetenschap als Overheid ook stelselmatig de oogkleppen voor ophoudt. Dagelijks vanuit de media en uit eigen praktijkervaring worden wij met het voormelde geconfronteerd. U en uw collega minister van justitie Hirsch Ballin, kunt hier een eind aan maken door a) de oorzaken op te sporen en te vernietigen en b) daarvoor in de plaats een eerlijke rechtsgang te creëren die een rechtsstaat waardig is, temeer het hier zeer nadrukkelijk aanschort en kunstmatig in stand wordt gehouden door de huidige machthebbers en de uitvoerders.

Gaat u niet over tot directe vrijlating van Lucia de Berk dan kan met zekere stelligheid en bij wetenschap vastgesteld worden dat u weinig gelegen is aan een eerlijke rechtsstaat en rechtsgang, waar iedere medeburger, ook u, recht op heeft. Wees wijs en besluit wijs en rechtvaardig zoals u dat ook zou doen als het een dierbare van uzelf zou betreffen.

Met vriendelijke groet,
DT
Van harte gefeliciteerd met deze zo belangrijke stap naar een volledige rehabilitatie !!

met een vriendelijke groet,
L en J.
Geachte heer, mevrouw,

U schrijft 'getroffen door de toon van blinde haat'.
Dit zie eigenlijk heel vaak in konflikten tussen partijen en speelt naast allerlei feitelijke zaken een wezenlijke rol.
Het doet mij denken aan het afreageren van schaamte over het eigen funktioneren op de verdachte.
Daar zou ik wel iets meer van willen weten; is misschien, naast voornoemde feitelijkheden, interessant voor een beschouwing op de site,

Mijn steun voor Lucia en mensen achter de site.
mvg, CvB.
Ik ben verpleegkundige. Ik heb 35 jaar op een gecombineerde volwassen/kinder i.c. gewerkt waar patiënten na een hartoperatie werden verpleegd. Mijn opleiding hiertoe ontving ik in de 70'er jaren van de toen allerbesten ter wereld. Het calamiteiten gehalte in die tijd was heel hoog, er was bijna geen machinale ondersteuning en je leerde toen ongelooflijk goed de patiënten te observeren. Dat is helaas nu niet meer het geval. Onze i.c. opleiding was in kwaliteit en kwantiteit de derde in europa, hij duurde 2 jaar en was enorm uitgebreid. Later werkte ik met verpleegkundigen die ook een i.c. diploma behaalden na een theorie opleiding van 10 uur en een praktijkopl. van 1 maand. Het zal u niet verbazen dat bij deze mensen veel meer calamiteiten plaatsvonden dan bij de zeer goed opgeleide en ervaren i.c. verpleegkundigen. Ik liet ze dan ook nóóit zonder extra supervisie werken en dan nog alleen met patiënten die niet meer kritiek waren, hun kennis was te klein en hun ervaring idem. Vanaf het begin heb ik geloofd aan de onschuld van Lucia, ze wilde goed doen maar had niet die kennis en ervaring in huis om de categorie patiënten te verplegen die haar echter wél werden toegewezen. Zij behoorde tot de groep die "niet weten wat ze niet weten" en zijn daardoor gevaarlijk voor hun patiënten. Ze zagen nooit op tijd de signalen die konden wijzen op een snelle achteruitgang en tegen de tijd dat ze het wel opmerkten was het in de meeste gevallen te laat. Ik ben bang dat, omdat Lucia voor een uitzendbureau werkte en er in die tijd een enorme personeelskrapte was zij is ingezet bij de zwaarste categorie patiëntjes en wel zonder voldoende toezicht, ik heb het zelf meegemaakt met uitzendkrachten maar gelukkig liep het op onze ic tijdens mijn diensten beter af. Eigenlijk voel ik me schuldig dat ik niet eerder gereageerd heb, maar ja beter laat dan nooit.

veel succes met uw verdediging
Van Harte gefeliciteerd en laat de tranen van geluk maar vloeien.

Nadat ik jaren de zaak heb gevolgd hoop ik dat je nog sterk genoeg bent, hoe moeilijk het ook zal zijn, om de laatste loodjes te trotseren samen met de mensen die zo geweldig voor je geknokt hebben en nog knokken. Hopelijk komt dit geweldige nieuws ook langzaam ten goede aan je gezondheid.

Het zal heel moeilijk zijn om nog enige geloof te hebben in de buitenwereld en instanties waarvan je meende dat je daar rechtvaardig door zou worden en moeten zijn geholpen. Hopelijk zal het wantrouwen eens worden omgezet in een gezond wantrouwen die iedereen dient te hebben. Maar waar het nogal aan schort, immers ook in jouw zaak was er weinig gezond wantrouwen vanuit de justitiële wereld omtrent het gedane onderzoek en onbegrijpelijk aanklachten/gronden, welke toch ten grondslag lagen aan jouw ten onrechte veroordeling. M.a.w. er lopen veel sukkels rond, die beter hadden moeten weten maar waarvan menig mens dus de dupe van worden en zijn.

Bij deze geniet samen met je dochter en overige dierbaren van de toch overweldigende onaflatende strijdt in een rechtvaardige uitkomst en die er nog volgt. Sterkte van ons hele team.
Met vriendelijke groet,
D.T
Hallo lieve lucia en Dochter,
Ik las vanmorgen dat de zaak van je moeder misschien heropend wordt. Als dat gaat gebeuren, weet ik zeker dat je moeder vrij komt. En ik hoop dat degene die met de vinger naar je moeder gewezen heeft vervolg worden!

Ik vind het zo frustrerend dat je moeder nog steeds onschuldig vastzit. Al jaren reeg ik me daar over op. Ongelofelijk toch. Misschien kan ik een paar tientjes over maken, om jou en je moeder tegemoet te komen in de kosten. Voor wat chips of chocolade voor je moeder. En voor jou wat voor briefpapier, postzegels, benzine of zo!

Blijf hopen en geloven, dat doe ik ook!

Veel sterkte en kracht,
Groet B.J
Van Harte gefeliciteerd en laat de tranen van geluk maar vloeien.

Nadat ik jaren de zaak heb gevolgd hoop ik dat je nog sterk genoeg bent, hoe moeilijk het ook zal zijn, om de laatste loodjes te trotseren samen met de mensen die zo geweldig voor je geknokt hebben en nog knokken. Hopelijk komt dit geweldige nieuws ook langzaam ten goede aan je gezondheid.

Het zal heel moeilijk zijn om nog enige geloof te hebben in de buitenwereld en instanties waarvan je meende dat je daar rechtvaardig door zou worden en moeten zijn geholpen. Hopelijk zal het wantrouwen eens worden omgezet in een gezond wantrouwen die iedereen dient te hebben. Maar waar het nogal aan schort, immers ook in jouw zaak was er weinig gezond wantrouwen vanuit de justitiële wereld omtrent het gedane onderzoek en onbegrijpelijk aanklachten/gronden, welke toch ten grondslag lagen aan jouw ten onrechte veroordeling. M.a.w. er lopen veel sukkels rond, die beter hadden moeten weten maar waarvan menig mens dus de dupe van worden en zijn.

Bij deze geniet samen met je dochter en overige dierbaren van de toch overweldigende onaflatende strijdt in een rechtvaardige uitkomst en die er nog volgt. Sterkte van ons hele team.
Met vriendelijke groet,
D.T
Normen en waarden…… Rechterlijke macht, Kabinet, Tweede Kamer: goed voorbeeld doet goed volgen. Lucia, hou vol. Niemand kan jou teruggeven wat je is afgenomen.
Ik hoop dat ons onrechtsysteem tot inzicht gedwongen wordt en dat Lucia nu eindelijk snel vrij gelaten wordt. Ik kan mij niet voorstellen dat een weldenkend mens ooit getwijfeld heeft aan haar onschuld. Er zijn blijkbaar weinig weldenkende mensen bij justitie. Als ik iets voor haar kan betekenen in het verwerken van het megatrauma wil ik dat graag aanbieden.

L
Lucia!!
Ik heb vandaag in het NRC gelezen dat ze gaan beginnen met de heropening.
Dat je in godsnaam zsm wordt vrijgelaten!! Dat ze het niet in hun hersens halen om je daar nog een dag langer te laten zitten! Heel veel liefs J
ps. ik kan geen kant meer op helaas, ik ga morgen politiek asiel aanvragen, ik moet het land uit. Ik sta er alleen voor, maar ik vecht door en met dit laatste bericht van vandaag kan ik met een gerust hart je achter laten in gedachten.
Ik zal je nooit vergeten!
Geachte Mevrouw de Berk.
Samen met vele anderen hoop ik, dat Uw zaak heropend wordt en dat er nu ZONDER VOOROORDELEN naar de sterfgevallen gekeken wordt, die als moord genoemd worden, en waarvan U de schuld gekregen hebt. Zelf geloof ik er ook geen woord van, dat al de genoemde sterfgevallen moorden zijn.

Wanneer U VRIJGELATEN wordt, behoort de overheid ook ervoor te zorgen, dat U een aangepaste woning en zo veel mogelijk goede hulp krijgt, en dan behoort de overheid ook behulpzaam te zijn, om U aan werk te helpen. Wellicht is het door uw handicap niet meer mogelijk om als verpleegkundige te werken, maar dan moet er naar een baan gezocht worden, die voor U WEL uitvoerbaar is. Hopende dat U zo snel mogelijk weer vrijgelaten wordt.

Hoogachtend,
P
Geachte dames en heren,

Als burger van een land waar officieren van justitie en rechters herhaaldelijk de juridische plank misslaan, zou ik allen die zich hebben ingespannen om Lucia vrij te krijgen, hartelijk willen feliciteren met het vandaag bekend gemaakte resultaat.

Ik hoop dat Lucia snel op vrije voeten zal zijn.

Hiermee is het verhaal nog niet ten einde.
Het verhaal zal pas ten einde zijn als álle betrokken officieren van justitie én rechters zélf voor het hekje worden gebracht.
Het is op z'n minst merkwaardig te noemen dat velen (de zichzelf te pas en te onpas criminologe noemende Femke Halsema voorop) dit land een rechtsstaat noemen terwijl liegende, blunderende en zelfs meineed plegende officieren van justitie en rechters immuun lijken voor rechtsvervolging.

Ook wenkbrauwenfronsend is het dat élke officier en élke rechter lid blijkt te zijn van een politieke partij.
Hoezo scheiding tussen wetmakende en wetsprekende macht?
En waarom heeft geen enkele politicus zich geroepen gevoeld zich op de bres te werpen voor Lucia?
In de zaak van commando René O. struikelde en buitelde de politici over elkaar heen.
René was dan ook, net als zijzelf, een ambtenaar. En van ambtenaren blijf je af.
Zo zal het ook zijn met officieren en rechters. Zijn ook ambtenaren. En in zake de benoeming van (in ieder geval) rechters zijn benoemingen (naar mijn mening) net als burgemeestersbenoemingen, politieke benoemingen. Waarom zou een rechter anders lid zijn van een politieke partij?

Wat mij persoonlijk al járen tegen de borst stuit is het feit dat het portret van HM de koningin in elke rechtszaal hangt. In geen enkel land ter wereld hangt het portret van het staatshoofd in de rechtszaal. Waarom hoor ik daar niemand over? De majesteit heeft toch niets te zeggen over "onze" rechtspraak?
Of toch wel?
In rechtszaken van "gewone burgers" tegen een overheidsinstantie blijkt evenwel telkenmale dat diezelfde "gewone burger" ALTIJD aan het kortste eind trekt.

Ik hoop dan ook dat in het specifieke geval van Lucia de dames en heren officieren en rechters NIET zorgeloos richting hun pensioengerechtigde leeftijd dobberen om daarna van hun even zorgeloze leventje te genieten. En dat allemaal op "onze" kosten.

Ik hoop dat er een jurist zo dapper is om genoemde dames en heren voor het gerecht te slepen.
En dat er dus niet gebeurt wat er gebeurd is in de zaak van Kees B. uit Vlaardingen.
De liegende en bedriegende (dames)officieren zijn gewoon op hun plek gebleven. Evenals de rechters, ondervragings-rechercheurs en de hoofdcommissaris van politie.
Laat staan dat zijzélf het boetekleed hebben aangetrokken en uit zichzélf zijn opgestapt.

Nogmaals hulde en sterkte!

Met vriendelijke groet,
B.C.
Wat een prachtig nieuws kregen wij vandaag te horen, tenminste als we van prachtig mogen spreken. Zoveel jaren en zoveel leed en zoveel onrecht. Telkens tijdens het spelen van het lied 'Judging Lucia' zoveel onterechte reacties (waar rook is, is vuur). Standvastigheid is in onze ogen de sleutel geweest naar deze vooruitgang. Uiteraard is er nog een lange weg te gaan maar gelukkig mag het pad weer verlicht worden, schemerig misschien maar we lopen niet meer in het duister. Wij (Tangarine) hebben zoveel respect voor jullie en hebben dit altijd benoemd en zullen dit ook altijd blijven doen. Als christenen hebben wij gebeden als muzikanten hebben wij gezongen en als mensen hebben wij gesproken. Wij hebben altijd gehoopt op alle kleine dingen die een positieve invloed mochten hebben op de zaak of op de gedachtengang van mensen mbt het kijken naar de zaak. In januari komt ons album (inclusief Judging Lucia) eindelijk uit. Het is niet makkelijk een platenmaatschappij te vinden die respect kan hebben voor ons standpunt wat betreft Lucia. Gelukkig hebben we er toch één gevonden en we hopen hierdoor nog meer invloed te kunnen uitoefenen. Het nummer is inmiddels gearrangeerd om de woorden meer kracht te geven, bedankt voor de inspiratie! Mocht je hem nog eens willen luisteren, ik heb hem bijgevoegd. Ik zou het fijn vinden als Lucia weet dat wij nog steeds aan haar denken en dit blijven doen!

Groet Arnout (Tangarine)
Beste Comité Lucia

Als medicus, vind ik de nadruk veel te veel liggen op de statistiek en de digoxine. Akkoord – voor de aanklager zijn dit kernpunten, ze vallen nu allebei af, de veroordeling is dus juridisch gezien ongeldig. Maar hoe zit het met Lucias goede naam? De mensen zullen blijven zeggen: toch waren er zoveel kinderen vermoord. Dat er in de medische bewijsvoering forse gaten zijn houdt men bewust of onbewust buiten schot. Daar moeten we goed naar kijken, om in te zien dat er geen enkele moord is geweest.

Er waren helemaal geen "moorden"; er zijn alleen: "zogenaamde moorden".

Bijvoorbeeld, Amber. Amber was 2 dagen voor haar overlijden nog in het weekend gezien met decompensatieverschijnselen.

Ik heb eerder ook steeds gedacht dat er in de paniek van het moment daarom wel digoxine zou zijn gegeven. De concentratie in lever is echter 0; in de nier 10… dat pleit tegen een medicatie rond het sterven. Maar bovenal zeggen de echte experts dat het niet past bij ene injectie. De concentratie in de organen zou dan veel hoger zijn. Reden om toch meer te geloven dat het een restant van de pre-operatieve medicatie is geweest.

Maar ook het kalium verhaal klopt niet. Amber kreeg een infuus met forse dosis kalium (1200 mg/l) en haar kalium was kort na aanvang van het infuus 3,8. Er werd omdat ze misselijk en spugerig was, en heftige buikpijn met zeer stinkende diarree had (NEC ??) door de waarnemend kinderarts uitgegaan van een darminfect… de decompensatie, PM en cerebrale dysregulatie en recidiefkans op NEC werd niet meegenomen in de werkhypothese. Er staat duidelijk vermeld dat ze haar ook niet zo ziek vonden, waarschijnlijk als reactie op d paniek die Lucia heeft uitgestraald. Die heeft via vingercup Amber aan de monitor gelegd.

Mijn vraag is ook wat is er met het ECG gebeurd?? Als je een baby die overleden is vrij kort na een hartoperatie voordraagt voor sectie, draai je ook toch het ECG uit. In het begin van het proces wordt ook niet over ECG gesproken maar over hartactie. En er wordt nergens gerept over aansluiten van het ECG. De arts-assistent heeft later een complex getekend dat hij gezien zou hebben met een breed QRS-complex. Eerder vertelde hij eerlijk dat het toen zijn eerste nachtdienst was en hij nog niks van cardiologie wist.. Maar de bewijsvoering wordt later helemaal gebaseerd op die tekening, daar wordt de digoxine-intoxicatie aan gelabeld. Kalium was eerst even de gedachte, maar die redenering stopte na een half jaar – mogelijk omdat dan eerder de dosering in het infuus een probleem werd. Als je naar de tekening van het ECG kijkt lijkt ie eerder op de SO2 curve van de monitor dan op een ECG.

Maar zo ben ik steeds aan het zoeken, waarom men zulke vreemde sprongen heeft gemaakt.

Als Lucia geen dienst had gehad, was Amber een kindje dat gestorven was aan multiple problematiek. De patholoog anatoom vond haar niet levens"vatbaar'. Maar omdat er later tegen hem zo was gezegd dat het kindje het toch heel goed deed en plotseling was overleden heeft hij geen bezwaar meer gemaakt. Het zijn rare kronkels. Iedereen lijkt elkaar beïnvloed te hebben. Er was bovendien een directe sterke link naar het OM, plus een psycholoog die graag de vondst van de nederlandse seriemoordenaar wilde doen. Uit zijn koker komen vreselijke –onware– verhalen over Lucia, zoals ook op getekend in het boek van Paula Lampe.

Maar ik hoop dat de zaak Lucia nu ook medici gaat beroeren. Wij zijn ook verantwoordelijk als we toekijken bij medische foutieve diagnostiek.

Met vriendelijk groet, A.M., medicus.

Den Haag, 8-5-2007

Ondersteuning Metta de Noo inzake Lucia de B.

Als arts, voorheen internist, wil ik graag reageren op het artikel ‘Windstilte, af en toe een lichte bries, 1 april 2007’ van Netta de Noo en de reactie ‘Freek de Wolff slaapt uitstekend’ van Prof. emer. Dr. F.A. de Wolff van 28 maart 2007.

Gaarne wil ik 4 punten onder de aandacht brengen:

  1. Beoordeling digoxine-intoxicatie.
  2. Mogelijkheid van tunnelvisie en onterechte c.q. criminele verdachtmaking in medische kringen.
  3. Mogelijkheid van misleidende verslaglegging door behandelende artsen
  4. Misplaatste toepassing van statistiek als bewijsvoering.

ad 1)

Ten onrechte wordt uitvoerig gediscussieerd over de mogelijkheid dat digoxine-intoxicatie doodsoorzaak kan zijn geweest. Men discussieert over de diverse bepalingsmethoden die verschillende uitkomsten geven en over de betrouwbaarheid van het materiaal waarin de spiegels werden bepaald.

Dit alles doet er niet toe. Als vastgesteld werd dat ten onrechte digoxine werd toegediend, dan kan dit alleen als bewijs tegen Lucia de B. worden gebruikt als onomstotelijk bewezen kan worden dat zij —en niemand anders! — dit met opzet inderdaad heeft toegediend (met opzet: dus niet als gevolg van abusievelijke verwisseling van medicatie door haar zelf of door de apotheek — verkeerde tabletten of naamsverwisseling).

Zelf heb ik als internist vaak te maken gehad met digoxine-intoxicatie, meerdere malen per jaar. Meestal lag dit aan voortgezette toediening bij toestanden van dehydratie of nierinsufficiëntie, maar ook in het kader van een slechte algemene toestand o.a. een gecompliceerd postoperatief beloop (purulent buikproces, postoperatieve bronchopneumonie etc).

Prof de Wolff is kennelijk geen clinicus. Misschien kan hij terecht stellen dat in het onderzochte materiaal een opvallend hoge digoxinespiegel gevonden werd, maar hij mag beslist geen uitspraak doen:

a. over het feit of digoxine de feitelijke doodsoorzaak is geweest;

b. over het tijdstip van toediening.

Immers:

a. was er bij patiëntje sprake van een ernstig gecompliceerd postoperatief beloop(met o.a. een mogelijk achtergebleven gaas, atelectasen, necrotiserende enterocolitis etc.);

b. de digoxinebepaling werd niet verricht in serum, maar in – uit het achtergebleven gaas – verkregen vocht; er is absoluut geen kennis over de klinische betekenis van digoxinespiegels in dergelijk vocht; interpolatie van de interpretatie van serum- en weefselspiegels naar spiegels in op genoemde wijze verkregen vocht is daarom wetenschappelijk onjuist en uit den boze!

ad 2)

Op zaterdag 7 april 2007 werd in de TV-uitzending ‘Rondom 10’ uitvoerig toegelicht hoe een tweetal mannen, van wie bij één (de heer Hörchner) ook de echtgenote betrokken werd, door tunnelvisie en een onterecht politiehandelen — ‘criminele verdachtmaking’! — in het justitiële circuit terecht kwamen.

Helaas komt criminele verdachtmaking ook in medische kringen voor. Zelf heb ik in het ziekenhuis waar ik werkte, waarschijnlijk een geval meegemaakt waarin tunnelvisie mogelijk tot criminele verdachtmaking heeft geleid:

Een röntgenoloog was niet erg populair. De medische staf zag geen reden om het werk van de röntgenoloog als onvoldoende aan te merken, omdat er onvoldoende feitenmateriaal op tafel kwam, alleen maar insinuaties.

Het personeel van de röntgenafdeling ging toen feitenmateriaal verzamelen. Achteraf circuleerde het gerucht dat dit onder andere gebeurde door bij de papieren van patiënt A de betrokken röntgenoloog – opzettelijk! – de foto’s van patiënt B voor te hangen. Weliswaar stond op de foto’s de naam van de patiënt, maar deze naam verdween bij het ophangen van de foto achter de strip waarachter de op te hangen foto werd vastgeklemd; de naam was dan niet meer te lezen. Op deze manier werd snel voldoende feitenmateriaal verzameld en de röntgenoloog ontslagen.

Is in het geval van Lucia de B.voldoende uitgesloten dat er sprake is geweest van een soortgelijke tunnelvisie en/ of criminele verdachtmaking door medewerkers?

ad 3)

Misleidende informatie c.q. verslaglegging door behandelende artsen is helaas niet zeldzaam in de medische wereld. Herhaaldelijk heb ik meegemaakt dat leugenachtige verslaglegging door behandelende artsen werd toegepast om hun eigen falen te verdoezelen. Een van mijn vroegere collega’s moest om die reden het ziekenhuis waar ik werkte, verlaten. Ik heb opzettelijke onjuistheden in operatieverslagen meegemaakt. Ook ben ik onder andere betrokken geweest bij twee tuchtrechtszaken waar verdoezeling van eigen falen het geval was:

a. een behandelend arts gaf als doodsoorzaak op: ‘een door een collega met prednison geprovoceerde en miskende tuberculose’, terwijl patiënte in feite overleden was aan een door hem zelf miskende en niet tijdig behandelde urosepsis;

b. na een absoluut gecontra-indiceerde laparotomie met dodelijke afloop werd de doodsoorzaak toegeschreven aan een falende nietmachine.

Wat betreft Lucia de B. en de casus waar in het bovenstaande sprake van is:

hier is sprake van een postoperatief overlijden met

a. achtergebleven gaas ??

b. atelectasen, necrotische enterocolitis etc.

Men kan hier niet spreken van een ‘geslaagde operatie’, en ‘de spoedige terugkeer naar huis’wijst erop dat de behandelende artsen de toestand van patiëntje slecht hebben ingeschat, toen ze patiëntje te vroeg naar huis wilden sturen. De behandelende artsen is er dan alles aan gelegen dat wordt aangetoond dat de dood veroorzaakt werd door een handeling buiten hen om, iets dat henzelf vrijpleit. Wat de dubieuze rol van digoxine in deze betreft, verwijs ik terug naar het gestelde onder ad 1.

ad 4)

Mogelijk is er ook sprake geweest van onterechte verdachtmaking door onjuist toepassen van statistische gegevens, zoals achteraf (in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften o.a. Nature) duidelijk is aangetoond. Overigens is het feit op zich, dat van statistische gegevens gebruik is gemaakt om de bewijsvoering te ondersteunen, dermate aanvechtbaar, dat dit alleen al aan een gezond verstand en voldoende kennis bij justitie en de rechterlijke macht doet twijfelen. Statistiek kan het tunneldenken versterken, doch nooit de bewijsvoering ondersteunen. De rechter had daarom al het statistische gedoe meteen naar de prullenbak moeten verwijzen. Dat hij dit niet gedaan heeft wijst erop dat hij niet gehinderd werd door inzicht en kennis.

Dr. J.D. Holtzer, gewezen internist

Lieve Lucia,

Je kent me nog wel he? We hebben samen gezeten in Nieuwersluis waar ik je heb leren kennen als een stille gebroken vrouw die door het geweld van justitie en de media heel voorzichtig met iedereen omging. Bang voor wat men van je zou denken en bang om ergens bij betrokken te raken indien er wat zou gebeuren. Lieve Lucia je weet dat ook ik onterecht heb gezeten en nu nog steeds vecht voor mijn recht, al hoewel ik niet meer in recht geloof. Justitie is zelf erg gevaarlijk en ik wil niet weten hoeveel doden zij inmiddels zelf op hun geweten hebben. Dat is mijn mening. Want een onschuldige in de gevangenis sterft elke dag een beetje meer. KOP OP.

Ik spreek je snel wanneer je eindelijk weer in vrijheid kunt spreken. Ik geloof je en ik hoop dat je dat zelf ook blijft doen.

Hou vol!!
Dikke kus. Als ik iets voor je kan doen hoor ik het wel.
Lieve Lucia,

Ik kan je niet zeggen hoe jouw zaak mij bedroefd!
Als mens en als verpleegkundige.

Al jaren volg ik je een beetje uit de verte, en steeds als er nieuwe dingen aan het licht kwamen die wat meer recht spreken aan de feiten, en aan wie je bent, werd het mij wat lichter……
O.a. het boek van Derksen heeft me heel veel gedaan, al voelde ik me steeds ellendiger worden en fysiek onpasselijk bij het lezen van al die dwalingen, maar ook het werk van anderen (Gill en andere interviews/artikelen uit kranten en bladen).

Ik kan me natuurlijk een heel klein beetje voorstellen hoe dit allemaal voor je is, maar het is zo minimaal in vergelijking met hoe jij je werkelijk voelt en wat je moet dragen wat dit alles aan jouw lichaam, ziel en geest doet…… De mededeling destijds van je beroerte heeft me in het bijzonder geschokt.

Ik wens je veel kracht toe opdat je innerlijk oprecht weet te blijven en je authenticiteit niet verliest.
Mijn vertrouwen in jou verliest niet.

werkelijk een lieve groet,
Toke Bezuijen (verpleegkundige)

(Het werd hoogste tijd mijn pen te pakken en je daadwerkelijk na al die jaren je een warme verbondenheidsgroet te sturen)
Als (strafrecht)jurist en criminoloog ben ik na bestudering van de rechterlijke uitspraken in eerste aanleg, hoger beroep en cassatie en lezing van het boek van Derksen tot de overtuiging gekomen dat een spoedige heropening van de zaak dringend geboden is.
B.
Deze zaak is een schande voor het Nederlandse rechtssysteem. Onschuldig tot schuld bewezen is boven iedere twijfel verheven. Zelfs dat laatste is in de zaak Lucia nooit bereikt en zij had dus nooit veroordeeld, zelfs nooit gevangen mogen worden gezet. Temeer daar iedereen die Lucia kent aangeeft dat zij geen gevaar is voor haar omgeving. Nu ook nog eens duidelijk is dat er twijfels zijn over het vonnis en de rechtsgang, hoort een systeem dat gaat voor rechtvaardigheid en dat het Nederlandse systeem claimt te zijn, met Donner en Hirsch Ballin aan het bewind, die zeggen christen te zijn (en dus liefde en rechtvaardigheid horen uit te dragen!!!!), Lucia onmiddellijk vrij te laten. Dat dit niet gebeurt is voor mij een teken dat de huidige rechtspraak een criminele organisatie is en dat de levensovertuiging van Donner en Hirsch Ballin niks waard is. Sorry dat ik het zo zeg, ik heb niks tegen levensovertuigingen, maar ik heb wel een probleem met mensen die handelen in strijd met die levensovertuigingen. En dus ook met een staat die voor rechtvaardige rechtspraak gaat, maar weigert een eerdere dwaling te herzien. Fouten mogen gemaakt worden (natuurlijk ook liever niet), maar als ze gemaakt zijn, herstel ze dan en leer ervan en ga niet volharden als je weet dat je fout zit. En dat laatste doet Justitie nu, hier willens en wetens iemand vast laten zitten.
H.
Opnieuw openen van de zaak bij zoveel twijfels zou toch veel eerder moeten. Zo lang wachten is onmenselijk.
W.
Als verpleegkundige weet ik maar al te goed dat het leek of er tijdens mijn dienst altijd extra calamiteiten plaats vonden. volgens de statistieken zou ik dus ook voor een proces in aanmerking komen!
C.
In februari 2008 zal een toneelstuk opgevoerd worden door toneelgroep Toetssteen in Amsterdam over Lucy de B. Ik heb hiervoor de tekst geschreven en me uitvoerig verdiept in de manier waarop de rechtbank geoordeeld heeft. Ook op basis van het boek van Ton Derksen. Mijns inziens is er geen enkel deugdelijk bewijs geleverd van Lucia's schuld; ze is tot levenslang veroordeeld op grond van vermoedens en hypotheses. Onvoorstelbaar dat de commissie Posthumus nog altijd aan het studeren is
Hans van Hechten
I have been a social worker with the Child Welfare Council, Maybe that is why I have been interested in the case Lucia de B. right from the start. I know how upset and emotional people can get when children are involved and how keen they often are on finding a culprit in order that they can calm down and placate their own consciences.
Mr. A.E.S-D
I am not mathematically inclined, but that is not nec. in order to see the old dictum: don't let facts get in the way of truth.
I am a nurse and also offer an observation that nurses and the medical field is rampant with people who eat their own and destroy lives.
I agree that the methodology utilised in this case to damn this woman is a farce and a witch-hunt. Aside from innuendo there really is nothing that demonstrates that beyond a shadow of a doubt that this women is a murderer.
M.
De onderstaande mail heb ik verstuurd aan de redactie van het blad Nursing in reactie op het interview van Mw Lampe.

Geachte redactie,
Ik vind het nogal kwalijk dat Nursing weinig kritisch is op het werk van Mw. Lampe. Haar boek(en) over ontspoorde en moordende verpleegkundigen zijn op z’n zachts gezegd amateuristisch. Dat zij schermt met allerlei verwijzingen naar wetenschappelijk werk maakt weinig indruk. Dit is huis-tuin-en- keukenpsychologie van de “koude grond”.
Veel kwalijker is echter dat zij persisteert in haar mening over Lucia de Berk als prominent voorbeeld van de “ontspoorde” verpleegkundige. Dat zij dit doet in haar eerste boek, mag haar vergeven worden, omdat toen nog niet bekend was dat er het een ander in de rechtsgang op verbijsterende wijze mis is gegaan. Maar begin dit jaar had zij kunnen weten dat aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid helemaal geen sprake is van moord en dat Lucia al een paar jaar onschuldig vastzit.
Er is echter geen spoor van terughoudendheid t.a.v Lucia’s zaak in haar boek te bespeuren.
Zo graag als zij schermt met haar wetenschappelijke verwijzingen, zo halsstarrig weigert zij de wetenschappers (Derksen, Crombach, Gill) serieus te nemen. Met ‘in die discussie wil ik me niet mengen’ en ‘ach de rechter heeft zich er drie keer over gebogen, dus het zal wel zo zijn’, maakt zij zich mede schuldig aan een heksenjacht, waar ze in de middeleeuwen jaloers op zouden zijn geweest.
Het zou te ver gaan om alle informatie die er momenteel is over deze zaak hier nog eens op een rijtje te gaan zetten. Daarvoor moet men het boek van Derksen maar even lezen of de informatie op het internet maar eens tot zich nemen.
De boeken van Mw Lampe zijn leesvoer voor in de open haard.
G.
Intensive Care verpleegkundige
lieve lucia
ik denk bijna elke dag aan je, ik ben je niet vergeten, het is ondraaglijk en toch moet je volhouden, want je hebt niet echt een keus. Je bent in lichaam en geest alleen, jij zit daar. Maar in spirit (of hoe je dat wilt noemen) zijn we bij je. Niemand vergeet je, dat kan niet.
Over de hele wereld zijn er mensen die weten dat je daar zit en aan je denken.
J.
Het is een schande dat er zo'n verschil in strafmaat is voor verpleegkundigen en artsen. Als er door toedoen en/of nalatigheid van een arts mensen overlijden, komen zij er slechts vanaf met een waarschuwing. Bij onbewezen zaken zoals bij Lucia de B. wordt er een straf gegeven die juridisch niet eens mogelijk blijkt te zijn. Hoe kan dit?

Wanneer Holleeder een hartkwaal heeft, wordt hij met de grootst mogelijke voorrang, nog vóór andere patiënten zonder strafblad, geopereerd. Wanneer er een verpleegkundige in haar cel getroffen wordt door een CVA laat men haar liggen. Ik heb toch stellig het idee dat verpleegkundigen in de maatschappij niet echt meetellen. Er wordt zo makkelijk over hun heen gelopen. Hiervan zijn nog talloze voorbeelden te geven.

Maar we houden het bij Lucia; ik wens haar heel veel sterkte en het comité héél veel succes.
Met vriendelijke groet, M
Persoonlijk heb ik mijn ernstige twijfel aan de vermeende schuld van Lucia. Sinds het verschijnen van het boek "Moord namens de 'kroon'" (uitgeverij Aspekt) van Ine Veen over de moord op Pim Fortuyn waaruit blijkt dat er willens en wetens met de waarheid is geknoeid (er zijn twee soorten munitie gevonden en een geheim rapport maakt daar melding van maar de media negeren deze feiten en zwijgen het boek dood en schrijven er met geen letter over). Positief is dat mond op mondreclame veel doet en er inmiddels al een bijna uitverkochte derde druk is! Ine Veen heeft afgezien van een honorarium omdat ze vindt dat de uitgeverij dat beter aan reclame kan besteden zodat heel Nederland kennis kan nemen van de inhoud van dit schokkende boek en van wat er allemaal gebeurt in ons land. De rechtszaak van Ernst Louwers roept ook al veel vraagtekens bij mij op en ook daar heb ik een zo'n raar gevoel dat de man onschuldig is. Het zelfde borrelde bij mij op bij de zaak van Lucia. Het proces rammelt m.i. meen ik als buitenstaander en doorsnee Nederlander. Ik hoop dat ze zal horen dat er mensen zoals ik zijn die niet klakkeloos alles aannemen wat er in de media wordt beweerd en nog steeds twijfels hebben over haar vermeende schuld. Dat er in Nederland meerdere mensen onschuldig in de cel zitten is al geen uitzondering meer. Laat Lucia blijven hopen op een goede afloop. De waarheid zal op een dag toch boven water komen.
J.
Zojuist uw adembenemende reconstructie van de gerechtelijke dwaling uitgelezen. Ik herken als oud-wijkverpleegkundige veel van wat u poneert over het coïncidentie argument. Inderdaad zijn er verpleegkundigen die hun zorg op dusdanige wijze verlenen dat patiënten liever in hun, dan in andermans bijzijn overlijden.
P.
Ik wil bij deze Lucia en haar familie en vrienden veel sterkte toewensen. Ik denk dat er tijdens de rechtszaak heel veel fouten zijn gemaakt. Er is nog steeds geen sluitend bewijs gevonden. En het was toch zo dat je onschuldig bent tot het tegendeel is bewezen? Ik heb de petitie getekend en ga er vanmiddag ook een link naartoe op m'n weblog zetten. Alle beetjes helpen…

Ik weet nog dat ik in Spanje was, voor de eerste keer op vakantie, in de zomer van 2002. In een Spaanse krant (dat was voor m'n cursus Spaans) stond een heel artikel over Lucia. De naam stond voluit vreemd genoeg, maar dat doen ze wel vaker daar. Ik werd nogal boos dat Lucia werd gearresteerd. Er was helemaal geen bewijs! Het is dus al 5 jaar geleden. Wat moet dat verschrikkelijk zijn om vast te zitten en je leven voorbij te zien gaan, terwijl je onschuldig bent! Kan toch niet in Nederland… Nou ja, blijkbaar wel dus.

Ik leef met je mee. Elke keer als Lucia in het nieuws is, hoop ik dat de rechtszaak weer geopend wordt. Het wordt tijd zeg, na 5 jaar. Nou, ik weet verder ook niet meer te vertellen. Ik wens je heel veel sterkte toe!
E.
Hierbij een nieuwe berekening: over het compulsie argument.
Het hof vind het heel sterk, dat Lucia in haar dagboek schreef dat ze aan haar compulsie had toegegeven, dezelfde dag dat iemand overleed. Hiermee bewijst het hof dat Lucia een motief had: “compulsie om te moorden”. Het compulsie argument neemt vele bladzijden van het arrest in beslag.
Wat het arrest niet meldt, is dat ze precies hetzelfde liefst nog 6 keer in haar dagboek schreef. Alleen is toen niemand overleden.
ik vind dit, als statisticus, een zeer krachtige argument tegen de bewering dat haar compulsie er een was om te doden.
Gegeven dat ze het 7 keer in haar dagboek schreef (op RKZ), en gegeven dat er toen 6 incidenten waren in haar 60 diensten daar, is de kans (uitgaande van pure toeval) dat er 0 coïncidenties zijn, ongeveer 50%; de kans op = precies 1 coïncidentie is ongeveer 35%.
Dus: ze had weer pech (want 35% is kleiner dan 50%), maar het zou U en ik ook heel makkelijk kunnen overkomen!
Het hof gebruikt inderdaad geen statistiek meer expliciet in zijn overwegingen, want alweer zie je dat statistiek een krachtig middel is om Lucia vrij te spreken.
R.
Mijn buurmeisje, 1ste jaar medicijnen, had een stage van 5 dagen op afdeling cardiologie (dus niet helemaal ongevaarlijk), maar in tegenstelling tot alle andere studenten die een “leuke” stage hadden, maakte zij mee:
5 sterfgevallen en 1 reanimatie.
Kan dat toeval zijn?
Bovendien, toen ze thuis kwam zei ze niets tegen haar vader! Kun je nagaan!
T.
Net zoals Maarten 't Hart schreef dat iemand hem in het oor fluisterde: “Moet je die scharminkelige heks daar zien zitten”, zei iemand tegen mij: “ik ken die types”. Toen ik hem vroeg, nota bene een ex-psychiatrische verpleger, of hij de in- en outs van de zaak kende, moest hij dat ontkennen. Het zijn juist enkele mensen, ja mensen, uit haar beroepsgroep, die dit vervloekte heksenproces op gang hebben gebracht (voor de slechte lezer, niet de gehele beroepsgroep). Ik weet dat er heel veel fout in Nederland is en waar klip en klaar ook deze overheid mee te maken heeft.
Echter Lucia heeft levenslang gekregen voor iets wat ze onmogelijk gedaan kan hebben, er is geen splinter aanwezig dat het vermoeden nog zou kunnen rechtvaardigen. Integendeel, er zijn geen moorden. Zelfs dat het toeval kan zijn is 1 op 9, van belang voor die gruwelijke en rechtstechnisch gezien onmogelijke schakel- of kettingbewijs constructie.
Mensen met een exacte studie kijken zeer afzichtelijk naar zo'n constructie en denken dat dat meer met wichelarij te maken heeft dan met rationeel denken. Dat laatste verwacht je van een rechter.
Verder komt er nog bij en dat kun je uit de informatie halen, dat zij een lieve en meelevende vrouw is. Dat laatste is haar kwalijk genomen (het motief om haar aan te geven en wordt ook nog door het OM en Paula Lampe gebruikt), zozeer dat al die sterfgevallen waar zij aanwezig kon zijn, op een gruwelijke wijze op haar conto zijn geschreven (moeder Teresa complex).
Gelukkig hebben Ton Derksen en Metta de Noo deze gruwlijke beschuldigingen en ten slotte veroordeling weten te ontrafelen tot een dwaling die zijn weerga niet kent in Nederland.
Daarbij komt ook nog de zeer grote blunder van dat zgn. statistische bewijs, waaruit blijkt de grote onkunde van de deskundige-getuige (dr Elffers, ondertussen professor!) van het OM. Dit geldt ook voor de andere getuigen-deskundigen, w.o. Freek de Wolff (hij moet zich ook schamen voor zijn grote lafheid).
Bij de Schiedammer parkmoord stopt de blunder bij de politie-agenten en neemt het OM dat als zoete koek aan. De 100% ontlastende verklaring van Maikel wordt niet serieus genomen, dus totaal geen twijfel bij Maikel. Maikel ziet de moordenaar zelfs een keer in de tram zitten. Naast de blunder met de getuigenis, is er een blunder met de veter gemaakt (niet-kloppende DNA) Wellicht vergeet ik nog wat mineure punten naast het vreselijke verhoor door de politie, waar die ondeugdelijke psycholoog, die zichzelf tot professor heeft laten benoemen, bij zat. Kort geleden reageerde hij verongelijkt in de pers op een beslissing/advies van minister Donner om hem niet meer in te huren.
Maar wat Lucia nogmaals betreft, het is de grootste blunder door de hele gerechtsgang heen. Daarbij komt ook nog dat ze levenslang heeft gekregen.
Als Ton en Metta haar lot niet hadden aangetrokken, zou ze voor de rest van haar leven in de gevangenis wegrotten.
Ik heb me er nooit in verdiept, tot op eens me oog erop viel en ik direct wist hier is de terreur van de massa of de groep aan de gang. Ik kende ook meteen de achtergrond van haar. Ik heb zelf enkele jaren in Canada gewoond en weet ook dat de een het geluk toelacht en de ander vreselijke pech heeft. Het noodlot heeft Lucia getroffen.
Ik had zo gehoopt dat ze met deze Kerst al het tweede goede bericht zou ontvangen, helaas.
Ik snap ook niet waarom. Die rechtenstudie stelt niet zoveel voor. Ik heb begrepen, dat sommigen de oude (moeilijker dan de hedendaagse) studie in 2 1/2 jaar deden.
Iedere keer als ik eraan denk, word ik vreselijk boos. De rechtbank, gerechthof en het college van procureurs-generaal zitten in een gebouw 300 meter van de plek, waar ik dit nu type. Een enkel keer zie ik die types, om die zegswijze van die ex-psychiatrische verpleger te gebruiken.
Niet geboren en toch al schuldig, zo hebben de rechters geoordeeld.
PS. Van mij kan ze die hbo en academische papiertjes (ook nog zonder spieken) van mij krijgen, als het OM daar zo moeilijk over doet.
N.
Uit de mediaberichten, zeker in het begin van de zaak Lucia de B. werd er een beeld van Lucia geschetst dat er niet om loog, zij zou het prototype van de lelijke heks zijn en niet om aan te zien. Nou niet dat ik zoiets geloof op gezag van sensatiebeluste journalisten die natuurlijk niet anders kunnen concluderen als dezen in eerste instantie horen, dat deze massavernietigingsverpleegster '30 doden' op haar conto heeft staan en de kans dat zij het NIET gedaan zou hebben 1 op 7 miljard was!
Enorm groot was mijn verrassing ongeveer een jaar geleden toen er in mijn lijfblad Vrij Nederland een artikel over Lucia verscheen vergezeld van een foto van haar en een facsimilé van een handgeschreven brief van haar hand die heel iets anders toonden.
Op de foto, alles behalve een heksachtige vrouw, maar een heel mooie vrouw met een fascinerende mooie open blik in haar ogen, iets dat ik daarna op alle andere foto's die ik van haar gezien heb ook waargenomen heb o.a. de Telegraaffoto van Lucia op het strand met kwal (te zien op Richard Gill's Home Page) en de recente nieuwe Lucia-foto op haar eigen website. Wat het handschrift van Lucia's brief betreft, zelden zo een mooi betoverend handschrift gezien en in een goede stijl en foutloze spelling. Helaas heb ik persoonlijk kunnen constateren dat er van dit geweldig mooie handschrift door de hersenbloeding (CVE) van Lucia niet zo veel meer over is, maar zij kan gelukkig toch weer redelijk schrijven. Ik ben nuchter genoeg om daar meteen aan te verbinden, dat een leuke kop en een mooi handschrift met foutloos taalgebruik iemand per definitie niet vrijpleit van een misdrijf, maar van die vreselijk negatieve beschrijvingen die er nog steeds over Lucia circuleren klopt geen ene malle moer.
Dus… ga nooit uit van wat anderen zeggen, eerst zelf zien dan pas oordelen, een principe dat ik gelukkig al heel lang hanteer en mij geen windeieren gelegd heeft.
Jij en ik zijn niet de enigen die woedend zijn over de rechtgang bij Lucia's proces, ook andere bekendere Nederlanders o.a. Maarten 't Hart en Richard Gill laten geen mogelijkheid onbenut om naar buiten te brengen wat een bananenrepubliek wij de afgelopen 25 jaar geworden zijn als het over procesrecht, waarheidsvinding en procesgang gaat. Het meest beangstigende in deze is, dat de affaire Lucia de B. er slechts één van de vele is van de afgelopen 25 jaar !!
J.
Langs deze weg wil ik je heel veel goeds wensen voor 2007. Moge de rechtvaardigheid in 2007 gaan zegevieren. Misschien helpt het als ik zeg er wordt aan je gedacht.
Ook wil ik langs deze weg je dochter maar ook alle mensen die je steunen en voor je vechten buiten die afgrijselijker muren het allerbeste voor 2007 wensen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt 2007 misschien wel het jaar waarin het Openbaar Ministerie, Rechterlijke macht e.d. zich eindelijk eens volwassen gedraagt. Immers, het lijkt wel alsof de burgers de afgelopen jaren te doen hebben met een stel gefrustreerde kleuters die kost wat kost hun gelijk willen behouden en de burger meer en meer ziet als een individu die je ook als OM moet leegplukken. Evenals het OM vervolgens het vertikken hun werk als een professional uit te voeren. Waar ze nota bene door diezelfde burger voor wordt betaald. Vaak voelt de burger zich dan ook een Calimero jegens voormelde instituten als de zich profilerende machthebbers. Het kan anders en moet sociaal maatschappelijk gezien 180 graden anders.
Kortom. Wetsdienaars steek eerst maar eens een hand in eigen boezem voor je een burger durft te vervolgen en ver(be)oordelen.
D.
Beste vrienden van Lucia,
Sinds gisteren heeft professor Richard Gill (Universiteit Leiden Wiskunde) een nieuwe berekening op internet gepubliceerd van de kans voor verpleegkundigen om met net zo veel sterfgevallen te worden geconfronteerd als Lucia.
In zijn nieuwste berekening blijk die kans uit te komen op: 1 op 9 (!).
Dat is nog eens wat anders dan 1 op 7 miljard (politie), 1 op 342 miljoen (Elffers)!! De eerste berekeningen van Gill en Grünwald  kwamen uit op 1 op 48 en zijn als zodanig gepubliceerd in Vrij Nederland nr. 49 – 9-12-2006 in het artikel: "Statistici op de bres voor Lucia de B.".
H.e.e.a. is te vinden op prof. Gill's Home Page, compleet met de berekening in hogere wiskunde.
Zie ook: <www.math.leidenuniv.nl/~gill/lucia.html>
Take care,
Joop
Mijn vrouw en ik wensen dat 2007 het jaar van de bevrijding van Lucia mag worden.
Jan en Lenie
Namens Tangarine willen we Lucia en haar familie veel sterkte wensen tijdens deze 'feest' dagen. Hopelijk zal ze het volgend jaar samen met haar familie en vrienden in vrijheid mogen vieren.

Het nummer 'Judging Lucia' hebben wij op ons album gezet dat volgende week uit komt, hopelijk bereiken we hiermee nog veel meer mensen. Mocht er belangstelling zijn om het nummer te beluisteren kijk dan op onze website.

Namens Tangarine nogmaals veel sterkte!
Wat is deze maatschappij toch gemeen (en dat is overal op de wereld zo): ééns een boef, altijd een boef, ééns een hoer altijd en hoer.
Maar gelukkig had Jezus mijn held, als éérste mens die kon getuigen van zijn opstanding een ex-prostituée genaamd Maria van Magdala.
En deze zelfde Maria was daaraan voorafgaand, de enige mens op de hele wereld die begreep dat Jezus voor haar zonden móest sterven!
Ik bid voor jou dat je die Jezus mag kennen als dat nog niet zo is, want Hij is de enige die je écht kent en weet wie je werkelijk bent, en je van binnen kan helpen met deze verschrikking.
Ik geloof in jouw onschuld en weet dat er geen enkel zinnig bewijs tegen jou is, waardoor je volgens de wet die zegt dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen, onmiddellijk vrijgelaten dient te worden!
Fijn dat er mensen zijn die zich om jou bekommeren.
Ik bid ook voor hun dat dat vrucht zal dragen.
Heel veel kracht toegewenst en gebeden,
Hans
Natuurlijk sta ik regelmatig bij Lucia stil door versterkende gedachtes naar haar op te sturen. Ik kan jullie niet helpen met informatie waar jullie iets aan zouden hebben. Desondanks heb ik enorme bewondering voor jullie inzet.
Ik wil haar met de kerst een kleinigheidje opsturen.
Het is een kettinkje gemaakt van labradoriet steentjes. Labradoriet is een steensoort die de draagster moed geeft wanneer zij trouw moet blijven aan haar eigen oprechtheid.
Dwars door alle weerstanden van anderen heen.
Ik weet niet of jullie mij haar adres willen geven.
Mochten jullie dat niet willen doen, dan mag ik het misschien naar een ander adres opsturen.
Sterkte en kracht voor jullie geweldige steun.
Vriendelijke groet,
Chinta
Ik ben sinds kort het boek aan het lezen en vind het verbijsterend en heb nog niet een kwart gelezen. Ik ken Lucia als een gewone beginnende tiener net zoals mijn kinderen en kan in haar geen moordenares zien ondanks dat ik haar alleen in haar jeugd heb meegemaakt. Ik hoop dat dit zich ten goede keert maar er is nog een lange weg te gaan.
Het beangstigd me hoe er is geoordeeld aangezien in onze familie er op 6 februari 2006 iets soortgelijks gebeurde, een 3 jarig neefje dat licht gehandicapt was en bij het JKZ onder behandeling was overleed plotseling in het bijzijn van de Fysiotherapeut en zijn Moeder terwijl hij stond te zwaaien naar de Fysiotherapeut. De oorzaak is niet gevonden maar als je kwaad wilt kan je ook in dit geval een schuldige zoeken, ik word ziek van de verhalen op internet zoals de mensen keihard zeggen dat een kind niet zomaar overlijd want ik weet nog wel meer van deze gevallen.
IK hoop dat jullie iets voor haar kunnen doen want dit is te erg voor woorden. Doe Luus mijn Groeten.
GVLM
Ik ben een IC verpleegkundige met 15 jaar ervaring en wil u ten aanzien van de zgn coïncidentie het volgende opmerken. Het is onder verpleegkundigen bekend dat de een meer voorkeur heeft voor het verplegen van “instabiele” (lees ernstig zieke) patiënten dan de andere. Gewoon met professionele motieven. Een ernstig zieke patiënt vergt meer deskundigheid in vele gevallen en dat is voor sommige verpleegkundigen een uitdaging. Waar dit het geval is, is het dus ook volstrekt normaal dat onder de handen van die verpleegkundigen meer mensen overlijden.
Ik ken Lucia niet, maar kan me goed voorstellen dat zij zo'n verpleegkundige is die die uitdaging ook zocht. Indien dit het geval is valt de hele kansberekening volledig in het water. Wellicht is deze mogelijkheid nog niet meegenomen.
Ik heb het boek van Ton Derksen gelezen en de andere informatie die beschikbaar is inmiddels aandachtig bestudeert en met mijn achtergrond vind ik het ronduit verbijsterend dat een onschuldige beroepsgenoot zo behandeld word. Ik begrijp ook niet dat de oud-collega's niet pal achter haar zijn gaan staan.
Ik wens Lucia veel sterkte en een goede afloop.
De maatschappij (lees justitie, ziekenhuis en rechtbank) hebben haar onherstelbaar onrecht aangedaan.
Gerard
Hierbij wil ik graag mijn steun betuigen aan Lucia. Ik heb geen dossierkennis, de enige informatie die ik heb, heb ik verkregen uit de media, dwz de artikelen in Vrij Nederland en de NRC. Ik ben er van overtuigd dat Lucia onschuldig is. Het is schandalig dat iemand in Nederland veroordeeld kan worden op grond van dergelijke argumenten.
Des te erger vind ik het, omdat het de gezondheidszorg betreft en omdat uit de gepubliceerde berichten blijkt dat Lucia een toegewijd verpleegkundige is. Ik kan me niet voorstellen dat de medewerkers van het JKZ zoiets hebben kunnen toestaan, sterker nog, het lijkt er erg op dat er in haar omgeving sprake was van boze opzet.
Ik vind dat ook verschrikkelijk, omdat ik zelf een deel van mijn opleiding in het Rode Kruis Ziekenhuis heb gedaan. Ook de Heer de Wolff, die ik persoonlijk ken, is diep in mijn achting gedaald. Ik weet niet of u hier iets aan hebt, ik wil alleen aan Lucia laten doorgeven dat ik met haar meevoel. Ik hoop dat u succes zult hebben in uw strijd tegen dit verschrikkelijke onrecht. Ik bewonder uw moed en doorzettingsvermogen.
Hartelijke groeten,
A.
Het is alweer een poos geleden dat ik op deze site ben geweest, maar nu de donkere dagen er weer aan komen denk ik weer terug aan mijn herinneringen in Nieuwersluis. Ik heb daar 2 maanden in hechtenis gezeten december en januari 2005/2006.
Ik moest na een paar dagen werken op een zaal waar papier werd gesneden en gesorteerd daar werkte ik met Lucia.
Ik kende Lucia natuurlijk van de media, maar besloot haar niet te veroordelen dus ik ben gewoon gesprekken met haar begonnen. Wat mij meteen opviel was dat zij erg vriendelijk, sociaal en lief was. Zij heeft mij veel geleerd over de gevangenis, ja ik ben nog maar 20 jaar oud en wist niet wat mij te wachten stond. Ook kon ik erg lachen met haar en het leek dan even alsof we niet gevangen zaten maar helaas dat was wel het geval. Lucia gaf mij de moed om door te gaan en te knokken voor mijn vrijheid. Ik voelde me niet veilig in de gevangenis maar als ik met Lucia was dan voelde ik me wel een beetje veilig.
Ook begrijp ik heel goed dat andere mensen haar wel schuldig vinden zij horen alleen de media en waarschijnlijk had ik het ook gezegd als ik dit niet had ervaren.
Maar nu ik weet wie zij is en hoe zij is geloof ik in haar onschuld. Een echte moordenaar is vaak hard kil en straalt niet, maar Lucia straalde wel en is erg lief en sociaal.
Ik zal haar nooit vergeten en elk jaar rond deze maanden denk ik aan haar en ook aan de andere vrouwen/meiden die daar nog steeds zitten, want helaas weet ik hoe het daar is. Ik zat daar door mijn eigen stomme fouten en heb de blaren goed uitgezeten, maar als je daar onschuldig zit lijkt het me vreselijk.
Lucia is een sterke vrouw maar ook zij moet straks helaas dit allemaal herinneren. Terwijl zij al die tijd onschuldig opgesloten heeft gezeten.
Familie en vrienden heel veel sterkte.
Groetjes Liset
Morgen (22-11-'06) ga ik op Maarten 't Hart stemmen omdat er laatst zo'n goed artikel over hem in de krant (was 't de NRC, ik weet 't niet meer?) stond over de onterechte veroordeling van Lucia en ook omdat ik Partij voor de Dieren wil stemmen. Hiermee wil ik ook een beetje “laat onschuldige Lucia vrij” stemmen! Lucia, ik wil je graag een beetje steun en liefde geven. Ik gun je dat je je kunt ontspannen en vertrouwen mag hebben dat het goed gaat komen.
Mieke
Als eerst wil ik zeggen dat ik heel blij ben met deze site.
Ik heb ook in Nieuwersluis gezeten dat was in december en januari 2005/2006. Ik heb samen met Lucia gewerkt op de zaal (papier snijden en sorteren). Ik heb Lucia als een zeer leuke, lieve, sociale en vooral vriendelijke vrouw ervaren. Zij heeft mij veel over de gevangenis geleerd en gaf mij de moed om door te gaan met knokken voor mijn vrijheid. Ik ben zelf pas 20 jaar oud.
Ik begrijp de mensen buiten ook die denken dat zij schuldig is dat komt omdat zij er niks van weten en horen alleen de verhalen van de media, ik zou het waarschijnlijk ook hebben gezegd, maar nu ik weet wie zij is en vooral hoe zij is kan ik het me niet eens voorstellen dat zij schuldig is.
Mensen die zoiets doen hebben een andere blik in hun ogen en dat had lucia niet. Ik voelde me nooit veilig in de gevangenis maar Lucia straalde zo'n rust uit dat ik me toen wel een beetje veilig voelde.
Ik wilde dit even kwijt, dat verdient Lucia.
Familie heel veel sterkte.
Groeten Liset
Hallo Lucia, ik heb het verhaal een beetje gelezen en ik wil je laten weten dat ik met je mee leef. Ik weet niet of je dit persoonlijk krijgt te lezen maar dat denk ik wel ik heb zelf 50 dagen in de gevangenis van Breda gezeten en weet wat het is om je vrijheid kwijt te zijn en je familie en vrienden te moeten missen. En daarbij ben je ook nog onschuldig. Ik hoop dat je hier toch nog uit komt om nog een stukje vrijheid mee te maken al zal die nooit het zelfde zijn want het is te erg dat mensen dit zomaar kunnen doen. Meisje sterkte en kop op.
Veel steun en sterkte
Colinda
Sinds vorige week weet ik pas dat de “Lucia de B” dezelfde Lucia is, die bij mij in de klas heeft gezeten (Lagere School en 1e klas Leao). Vorige week kwamen we met 6 “meiden van de Lagere school” bij elkaar, omdat we elkaar hadden gemaild (n.a.v. de berichtjes op schoolbank.nl). Tijdens dat samenzijn hoorde ik het pas.
Ik heb hetgeen er de laatste jaren gebeurd was, nooit gevolgd en wist dus ook van niets. Vorige week en ook vandaag ben ik via het Internet veel te weten gekomen. Pas nu voel ik heel erg met haar mee.
Vooral juist als ik me bedenk, hoe gelukkig ik zelf ben.
Dan wetende hoe de laatste 5 jaren voor Lucia (en haar dochter en verder al haar familie en bekenden) zijn verlopen. Afschuwelijk!!
Ik hoop dat haar gebeden worden verhoord en alsnog alles wordt rechtgezet!
Behalve dan al die dagen die ze heeft moeten missen, daar zal iedereen mee moeten leren leven.
Hopende dat er nog weer eens een samenzijn met de “meiden van de Lagere school” komt. Maar dan wel met 7!
Groetjes en veel liefs,
Marjolein
Ik heb statistiek gegeven aan bedrijfskundigen. Ik ken Elffers niet, maar ik snap niet hoe hij het zo heeft kunnen berekenen. Ik ben bezig een stukje te maken als antwoord op Maarten ’t Hart waarom je met statistieken niks kan bewijzen of alles kan bewijzen! Mocht het van nut zijn laat het me dan weten.
PS ik heb wel verstand van statistiek maar niet van recht! althans niet veel.
DF.
Wat Lucia de B. Is overkomen tart elke vorm van realistisch denken.
V.w.b. een daderprofiel lijkt het mij verstandig om eens te onderzoeken wie de ideale verpleegkundige was in het Rode Kruis Ziekenhuis.
Er loopt (liep), mijns inziens, iemand daar rond die zich perfect voelt en zich perfect heeft ingedekt, met jaloezie als mogelijke basis vanwege persoonlijke instellingen/tegenstellingen.
Iemand die dus absoluut geen verdenking op zich heeft weten te laden.
Daderprofiel:
Een jonge ambitieuze vrouw. Blond, alleenstaand, achtergrond info: kind uit een gebroken gezin.
Leeftijd: 25 tot 32 jaar.
Geestelijke gesteldheid: charmant als decor, onzeker van binnen, jaloers op anderen die een meer eigen mening hebben, dogmatisch type, te vinden in de amicale kringen van medici. Aangeleerde versluierde misvormde sociale vaardigheden. Extreme, doch onopvallende geldingsdrang. Dat is haar raffinement.
Goede jacht toe gewenst.
Lieve Lucia,
Jij kent mij niet maar ik lees alles over jou.
Als collega/moeder/vrouw/burger wil ik je steunen met deze oud-Ierse zegen;
May you have warm words on a cold evening
A full moon on a dark night, and the road
downhill all the way to your door.
Je eigen deur wel te verstaan. Hou vol, het moet gewoon lukken.
Groetjes, Jacqueline
Allereerst mijn gelukwensen en complimenten met uw werk voor Lucia en met het boek over haar. Ik vind het een geweldig boek en sta voor 100% achter de inhoud en laten we hopen dat de zaak goed afloopt. Het begin is er sinds twee weken. In verband daarmee heb ik enkele vragen:
1. Als eerste natuurlijk, hoe gaat het nu met haar?
2. Hoe gaat de procedure nu verder? Als Buruma positief beslist, is het dan zeker dat er een herziening komt? Wanneer komt Lucia op vrij, als de Hoge Raad beslist heeft tot herziening (zoals bij Ernest Louwes in 2003, wiens vrijheid overigens maar van korte duur bleek, overigens ook een onschuldige die vast zit) of komt Lucia pas vrij als het gerechtshof pas uitspraak heeft gedaan? Ik vraag dit omdat ik bang ben dat het nog maanden, zelfs jaren kan duren voor Lucia vrij komt. Ik maak mij hier bezorgd over.
3. Het is nu duidelijk dat de schuld van Lucia niet vaststaat. En wij leven in een rechtsstaat, dus pas het gevang in als je bewezen schuldig bent. Deze twee dingen tezamen moeten reeds voldoende zijn om de straf van Lucia nu, per onmiddellijk op te schorten en haar vrij te laten. Het schokt mij dat dit nog niet in de hoofden van de hoge heren PG's, AG's, OvJ's is opgekomen, zij zijn toch bewakers van de gerechtigheid in ons land? Op deze manier maakt Nederland zich schuldig aan schending van de mensenrechten. Kunnen haar advocaten niet bikkelhard via de rechter haar onmiddellijke vrijheid eisen via een kort geding?
4. Voor mij de belangrijkste. Sinds een half jaar heb ik mij geleidelijk aan steeds meer in de zaak Lucia verdiept en ik voel mij emotioneel steeds sterker betrokken bij haar zaak. Ik weet dat ik dit veel eerder had moeten doen, maar ik wil haar graag schrijven. Hoe kan ik dat het beste doen, het liefst zonder dat daar iemand van het gevangenispersoneel tussen zit, die een brief tegen kan houden? Ik kan natuurlijk een brief naar de PI in Nieuwersluis sturen, maar hoe zeker weet ik dat zij die brief, ongelezen door een bewaker, krijgt? Of is er een alternatieve weg, misschien via u?
In ieder geval al vast bedankt en natuurlijk hopend dat zij zo snel mogelijk weer vrij rond loopt,
Henk
Enige maanden geleden werd me duidelijk wat er hoogst waarschijnlijk voor een pijnlijke blunder gemaakt is door de rechters van Lucia. Ivm. verblijf in het buitenland heb ik de verdere ontwikkelingen (zo die hopelijk aanwezig zijn) niet gevolgd.
Ik hoef u niet uit te leggen dat naast het juridische parcours nog een andere weg bestaat om Lucia te ontzetten: mobilisatie van de publieke opinie.
Het probleem is: hoe doe je dat ?
Aangezien ik me met dergelijke materie enigszins heb beziggehouden zou ik eventueel u graag van vrijblijvend “advies” voorzien, mocht u vragen hebben. Mbt. “mobilisatie van de publieke opinie” geldt onder andere het volgende:
1. Óf je doet het de eerste keer goed of je kunt het wel vergeten. De luxe van een tweede kans is hier niet vergeven.
2. Een rechtstreekse oproep via de media naar het publiek werkt niet.
3. Een mediahype is altijd grillig, onvoorspelbaar oppervlakkig en vervormt de feiten. Hier moet men dus rekening mee houden.
4. De media gebruiken zonder dat het opvalt, tegelijkertijd regisseren en spontaan zijn is een combinatie die normalerwijs niet gegeven is. Er moet dus een vorm gevonden worden die om de vele klippen heen zeilt. Misschien zijn er benaderingswijzen te ontwikkelen die voor een goede kans zorgen.
Met goede bedoelingen en veel persoonlijke inzet alleen geef ik u weinig kans.
Hopelijk vind u dit relevant en niet al te vrijpostig opdringerig maar ik geloof dat beleefdheidsvormen niet in acht hoeven genomen te worden indien zich een noodsituatie voordoet en dat is hier toch het geval.
Mocht u mij willen spreken over zoiets als een “media-benaderingsplan” houd ik me aanbevolen zoverre bij machte zijnde.
Dank voor uw aandacht.
Zojuist het artikel gelezen in de Telegraaf.
Die staat algemeen bekend als kletskrant, maar het verhaal heeft voor mij wat punten van herkenning. Die werden bevestigd door een blik op internet google bij het zoeken van uw naam. Ik heb weinig verstand van rechtspraak, maar ik acht de bewijsvoering beneden peil. Die berust op aannames, niet op feiten. Ik ben om intuïtieve redenen overtuigd van uw onschuld. U weet, wat blijkbaar niemand anders bij justitie weet. Ik hoop, dat dit een troost is in deze tijd. Ik zal doen wat ik kan, om deze overtuiging uit te dragen. Sterkte toegewenst.
J.M. de G

Inmiddels heb ik, met veel belangstelling, uw indrukwekkende boek “Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling” met groeiende verbazing en verbijstering gelezen (en begrepen). De gedachte dat een klaarblijkelijk onschuldig iemand tot levenslang is veroordeeld laat mij niet meer los. Aanvankelijk bekroop mij het onmachtige gevoel dat ik aan haar zaak niets wezenlijks zou kunnen bijdragen.

Bij het lezen van uw boek stuitte ik echter op de EMIT en IMx bepalingen voor digoxine, beiden enzyme-immunoassays. Ik werkte als bevoorrecht researcher (vanaf ca 1974) in het team van de uitvinders (Schuurs en Van Weemen) van de enzyme-immunoassay (EIA, later gegoten in de vorm van Elisa of micro-Elisa) en ben zelf ook octrooihouder van een aantal vervolguitvindingen op dat vlak. Ik heb aan de wieg gestaan van de allereerste commerciële EIA (ELISA voor hepatitis B) en heb, na de research- en evaluatiefase, ook de allereerste product-ontwikkeling gedaan. Tot aan 1993 heb ik research gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van Elisa-systemen voor allerlei analytes en in allerlei vormen, op het laatst ook aan systemen die gingen in de richting van IMx (d.w.z. EIA with microparticles)…

Ofschoon u in uw boek aantoont dat Lucia geen digoxine aan Amber kan hebben toegediend, blijven wellicht (zekerheidshalve) toch ook de (on)betrouwbaarheid van de uitkomsten in EMIT en IMx van belang. Helaas heb ik geen directe ervaring met EMIT en IMx. Maar dat heeft ook een zeker voordeel, want beiden zijn enzyme-immunoassays en daarvan kan ik onbevooroordeeld een aantal algemeen geldende karakteristieken noemen. Zoals blijkt uit uw boek hebt u dienaangaande reeds het nodige gewogen, maar ik vond dat ik desalniettemin mijn schroom moest overwinnen om mijn ervaringen met u te delen.

(Met analyte bedoel ik hieronder de te bepalen of detecteren stof)


1. In de eerste plaats wil ik benadrukken dat de EIA in eerste aanleg is ontwikkeld als een screeningstest d.w.z. als een wellicht niet heel erg specifieke test, maar wel erg gevoelig wat betreft het oppikken van (gegeven echt) positieve monsters uit een gegeven populatie. Een gevoelige test is echter niet per se een nauwkeurige en betrouwbare test wanneer het gaat om een gehaltebepaling!

2. Bij de screening (op bijvoorbeeld infectieuze ziekten) blijkt in een onverdachte populatie (bijvoorbeeld in de uitgelezen Nederlandse bloeddonorpopulatie) het merendeel van de positieve reacties in EIA achteraf vals-positief. Bij herhaling van de test met de positief reagerende monsters blijkt een deel gewoon negatief. Dat moet klaarblijkelijk worden toegeschreven aan de natuurlijke variatie in het resulterende testsignaal in de eerste test. Van de “hardnekkig positief” reagerende monsters, blijkt een leeuwendeel aantoonbaar vals-positief wanneer die worden onderworpen aan een degelijke “confirmatietest”.

3. Een, overigens nuttige, herhaling van de test mag dus nooit (lees NOOIT) als een bevestiging van een “echt positieve reactie” worden gezien, maar dient slechts de vaststelling dat die positieve reactie persistent is. Een goede confirmatie test is bij voorkeur gebaseerd op een totaal ander, maar minstens even gevoelig, principe. Men kan echter soms toch hetzelfde testsysteem gebruiken, wanneer het mogelijk is de reactie van het analyte zeer specifiek te blokkeren. In een duplo test voegt men dan aan de ene conditie de specifiek blokkerende stof toe en aan de andere geen. Is de reactie vals-positief dan leveren beide condities een positieve reactie. Is het monster echt positief, dan is de reactie met de blokkerend stof negatief en blijft de andere positief. Bovendien kan zo soms ook een mengreactie van vals en echt positief worden herkend. Een dergelijke confirmatie test is echter niet altijd mogelijk (bij EMIT zie ik bij een eerste beschouwing zo gauw geen mogelijkheid).

4. Enzyme-immunoassays zijn erg gevoelig voor het medium waarin het analyte zich bevindt (c.q. waaruit het testmonster bestaat) zowel wat betreft de hoogte van de reactie (a) als wat betreft de specificiteit (b). EIA's zijn daarom ook meestal ontwikkeld voor uitvoering in een bepaald gedefinieerd monstermateriaal (dat soms daartoe moet worden verdund in een bepaald medium).
(a) In micro-Elisa kan bijvoorbeeld eenzelfde concentratie analyte in fysiologisch zout met 1% albumine, een beduidend hogere reactie geven dan in vol serum. Dat kan oplopen tot een veelvoud van het eindsignaal.
(b) In micro-Elisa blijkt de bereiding (en bewaring) van het testmonster kritisch. Met name restanten fibrineuze stoffen (fibrine en/of fibrine-degradatie-producten, FDP's) blijken te kunnen storen. Bij voorkeur wordt daarom vaak ook geen plasma, maar keurig bereid serum, gebruikt. Want ook restanten celmateriaal en celplasma kunnen storen.
5. Stoffen in het testmonster kunnen zich als de enzyme-label gaan gedragen. Berucht zijn de al dan niet gelyseerde rode bloedlichaampjes, met name wanneer HRP als label wordt toegepast. Maar het is ook denkbaar dat enzymen in het testmonster zich gedragen als de enzyme-label omdat zij in staat zijn het substraat voor de enzyme-label om te zetten. Zelfs wanneer de immuunreactie aan een (na elke incubatiestap gewassen) vaste fase plaats vindt, kan door verkleving (via o.a. fibrineuze stoffen) een valse reactie optreden.

6. Bovendien kunnen allerlei kruisreacties ontstaan met immunologisch actieve stoffen. Berucht zijn de kruisreacties met de rheumafactor. Maar ook andere (auto)immuunstoffen en analyte-gelijkende biomoleculen, kunnen interfereren.

7. Anderzijds kunnen (zullen vaak) immuno-assays blijven reageren met het analyte alhoewel het biologisch niet meer actief (gedenatureerd) is. De uitkomst is dan (soms factoren) hoger dan de werkelijk biologisch actieve fractie.


Ik besef heel goed dat het NFI, wat betreft monstermateriaal en ontwikkelde testmethoden, moet roeien met de riemen die het heeft. Het resultaat kan echter afhangen van zinvolle (extra) controles die men heeft meegenomen om een valse reactie uit te sluiten of te herkennen. Ik kan echter niet beoordelen of daartoe al het mogelijke is gedaan.

Een enzyme-immunoassay op ongedefinieerd c.q. afwijkend, maar overigens onverdacht, monstermateriaal lijkt op het trekken van een schrobnet in een sterk vervuilde zee met misschien nog een sporadisch visje. Het net zit binnen de kortste keren vol met “buit”, maar als je de waarheid letterlijk boven water haalt, blijkt het nagenoeg altijd alleen maar rommel.

Met vriendelijke groet en waardering,
L.

Ik woon ver weg van Nederland, en dus dacht ik toen ik de naam Lucia de B. las in kranten dat we hier te doen hadden met een heel slecht mens. Een moordenaar. Tot ik onlangs een uitzending zag van Pauw en Witteman, en er achter kwam dat Lucia de B. eigenlijk veroordeeld is zonder concrete bewijzen. Geen “smoking gun” zoals dat heet. Als ik het goed begrijp, dan heeft de rechter gebruik gemaakt van het feit dat de kans dat Lucia in de buurt was van alle sterfgevallen, maar toch onschuldig is, een op de 342 miljoen is. Belachelijk. De lotto winnen is ook zo'n hele kleine kans, en toch zijn er genoeg mensen die de lotto gewonnen hebben. Om iemand haar hele leven vast te zetten omdat zo'n toevalligheid niet waarschijnlijk is, is ronduit barbaars. Weet je wat Johnny Cochran zei, in het begin van de OJ Simpson trial, toen een aanklager zei: “Er is in de VS maar een heel klein percentage dat dezelde bloedgroep heeft als meneer Simpson. Dat percentage is 0.1%.” Met dat cijfer (ik weet niet meer precies wat dat percentage was, maar het klonk heel erg laag) wilde die aanklager suggereren dat Simpson het wel MOEST zijn. Waarop Cochran geavanceerd antwoordde: “Dus zijn er in deze zaak dus mogelijk nog driehonderd duizend andere verdachten”. Ik wil verder niet Simpson vergelijken met deze zaak, want het was heel iets anders, maar wat betreft dat ene percentage, zit er misschien een lesje in. Er werd dus kennelijk ook met statistieken getoverd in de rechtszaak van Lucia. Want, die een op de 342000000 lijkt inderdaad heel onwaarschijnlijk. Maar waarom heeft de verdediging van Lucia ook niet getoverd met cijfers? Dat is de de beste verdediging. Zijn er ook nummers bekend van b.v. een andere verpleegkundige? En hoe vaak hij of zij bij een sterfgeval aanwezig was? Kun je ook zeggen “die andere verpleegkundige was er meerdere keren bij: da's een kans van een op de zoveel”. En bereken eens hoe vaak er een sterfgeval was in die ziekenhuizen toen Lucia NIET in de buurt was? En hoe waarschijnlijk dat wel niet zou zijn? Volgens mij kun je dan net zo lekker met cijfers toveren. En ga eens na of er nog iemand gestorven is in die ziekenhuizen NADAT Lucia is vast gezet? De kans dat Lucia DAARBIJ aanwezig was is ook zo'n leuk statistisch nummer: nul. Ik moet overigens wel aannemen dat de betreffende ziekenhuizen wel heel erg voorzichtig zullen zijn vandaag de dag, en waarschijnlijk behoorlijk op hun tellen passen, maar dat even terzijde. Ik kan me niet voorstellen dat er na Lucia nooit meer iemand is doodgegaan.

Nou, en wat was er nog voor ander bewijs… Dat ze een prostituee geweest was. Na und? Dat ze lugubere dingen schreef, en enge boeken bezat. Moet je mijn Stephen King collectie eens zien. Ik mag ook graag lezen en schrijven over enge dingen. Maar dat houd niet in dat ik al moordend ronddwaal. Of dat ze medicijnen thuis had die in het ziekenhuis hoorde. Moet je mijn garage eens zien, wat voor een rotzooi voor werk ik allemaal heb. Dingen die ik leen of dingen die per ongeluk in mijn kofferbak zaten. Kan ik me voorstellen, hoor. Het is volgens wikipedia zelfs zo dat van de gevallen waar Lucia echt op veroordeeld is, niet eens bewezen kan worden dat die kinderen vergiftigd zijn. Dat de mogelijkheid niet uigesloten kan worden dat het lichaam ZELF de gewraakte gifstoffen produceerde EN dat de gebruikte meet procedures wel eens incorrect geweest kunnen zijn. Met andere woorden: Lucia is veroordeeld op twee moorden waarbij een stof in het lichaam was gevonden die op vergiftiging wezen. Maar uitsluiten kunnen ze niet dat die stof door het lichaam zelf gemaakt is, en als klap op de vuurpijl zouden ze het ook nog wel eens verkeerd hebben kunnen meten. Dan vraag ik je. Ten eerste: Kwam die stof in het lichaam via Lucia of van nature? Ten tweede: Zat die stof er überhaupt wel in? Als je DAT al in twijfel moet trekken, dan ben je wel heel eng bezig, denk ik.

Dan nog even het belangrijkste. Waar rook is, is vuur zeggen ze. Is meestal ook wel zo. Als ik hoor van een dief die steelt, dan doet die dat waarschijnlijk vanwege het geld. Als er een moord gepleegd word, dan is dat doorgaans omdat de moordenaar iets wil van het slachtoffer. Geld, haat, noem maar op. Als er hier in Amerika weer eens een schietpartij is in een achterbuurtje kan je er in 4 van de 5 gevallen donder op zeggen dat het weer eens te maken heeft met drugs. Als er een verkrachting plaats vind, is het bijna altijd een sexueel gefrustreerd mannetje. Waar ik heen wil? Motief. Waarom doen mensen elkaar iets aan? Er is bijna altijd een motief. Volgens een State Police detective die ik ken is motief numero uno. Niemand begaat een misdaad voor de lol, er moet altijd voordeel uit getrokken kunnen worden. En dat ontbreekt hier. Lucia had geen motief. En heeft ze nog steeds niet.

Ik weet het niet, maar ik vind het maar een zwakke prestatie van Justitie in dit geval. Doorgaans hoor ik dingen over moordenaars in Nederland die een paar luttele jaren vast zitten. Een standje, wat mij betreft. Nederland staat bekend om haar tolerante beleid, en als ik ooit carrière wil maken als moordenaar dan zou ik dat zeker in Nederland doen. Maar dan lees je dit. Hier is iemand waarvan ze niet eens concreet bewijs hebben en die zetten ze vast voor haar hele leven. Makes sense…

Sterkte, Lucia… Geef de moed niet op.
Mario
Uw boek, Lucia de B. heb ik gelezen, met veel bewondering voor uw heldere analyses en de energie die het u gekost moet hebben dit alles boven water te halen. Het is ook onthutsend te lezen hoe justitie, zelfs oneerlijke bewijsmethoden niet schuwt, om Lucia veroordeeld te krijgen.
Misschien was het justitie er om te doen de gemoederen te bedaren, dat men zo makkelijk vermoord kon worden door een verpleegster in een Nederlands ziekenhuis. Daarvoor in de plaats heeft zij nog iets veel ergers opgeroepen, dat men zomaar tot levenslang veroordeeld kan worden zonder dat men iets gedaan heeft. Dat is vele malen beangstigender, want het gaat hier om een peiler onder onze rechtsstaat.
Ik hoop dat het proces herzien gaat worden en dat het nieuwe Franse onderzoek naar de zgn Digoxine vergiftiging, het laatste restje “bewijs” onderuit zal halen.
Toen Lucia gearresteerd werd heb ik daar indertijd vluchtig wat van gelezen in de kranten. Het beeld dat bij mij is achtergebleven van die berichtgeving is inderdaad dat van een moordenares aan het ziekbed, onbetrouwbaar en gevaarlijk. Dat beeld is nu totaal omgedraaid. Eerder iemand die zich op eigen kracht heeft opgewerkt tot verpleegkundige en haar werk met liefde en zorgvuldig deed. En ook iemand die de dood van patiënten niet altijd onberoerd liet.
Dat mag u tegen haar zeggen en ik hoop dat haar gevangenschap niet lang meer hoeft te duren en dat ze de genoegdoening zal krijgen die ze verdient na alle vernederingen die ze heeft moeten verduren.
B.
Via deze weg wil ik mijn steun betuigen aan Lucia. Afgelopen week heb ik de uitzending van Peter R. de Vries bekeken en kan alleen maar concluderen dat deze vrouw naar mijn mening geheel onterecht wordt vastgehouden.
Heeft men zich misschien ook wel eens afgevraagd welke belangen Lucia gehad zou hebben bij dit soort acties?
Dit is wederom het zoveelste voorval waaruit blijkt dat ons rechtssysteem een gatenkaas blijkt te zijn. Blijkbaar vind justitie het belangrijker om onschuldige mensen achter de tralies te krijgen dan echte criminelen.
Deze zaak moet gewoon op korte termijn alsnog worden heropend, sommige mensen moeten zich hier gewoon schamen dat ze het predikaat Nederlander dragen.
Ik wens de familie van Lucia dan ook veel sterkte toe de komende periode.
Leon
Natuurlijk is Lucia onschuldig. Een echt bewijs is er nooit geweest. En heeft ze het wel gedaan, moeten we ook van het aspect uitgaan, dat zij deze oude mensen niet langer wilde zien lijden. In mijn ogen een menselijke daad. De rechters, moeten niet zo calvinistisch rechtschapen denken. Worden artsen wel eens vervolgd door fouten … NEE … want ze dekken elkaar en weten het eerder te verbloemen. Mijn moeder overleed op een leeftijd van 94 jaar door een foute medicatie van longarts en cardioloog. Mijn vrouw kreeg vorig jaar twee nieuwe heupen. De eerste ging goed. 6 weken later gingen we op vakantie. Bij de tweede operatie is geknoeid en kreeg ze door bloedpropjes 3 hartinfarcten in 1 week tijd. Een foutje??? … bedankt … zeker weten maar ik kan het niet bewijzen. Dit was in een academisch ziekenhuis!!!!! … ZO … LUCIA STERKTE … WEET DAT ER MENSEN ZIJN DIE AAN JE DENKEN.
Eddy
Over het algemeen denk ik dat men te vooringenomen is geweest en bevooroordeeld is geweest ten aanzien van U als persoon. Als dat waar is, is dat al helemaal schandalig, nog afgezien van het gammele bewijs. Dat geldt wat mijn betreft dus ook voor de rechters die Uw zaak behandeld hebben. Ik bid en hoop van harte dat de waarheid aan het licht komt en eigenlijk hoop ik ook dat degene die U onrecht aangedaan hebben gestraft worden, maar dat is misschien teveel gevraagd.
J.
Hee hallo, ik zit op de middelbare school en ben bezig met een praktische opdracht voor Maatschappijleer. Bij deze opdracht moeten we een mening innemen over het betreffende onderwerp. Ik heb gekozen voor Lucia de B. omdat ik er zeker van ben dat zij onschuldig is. One man is no man zeggen ze wel. Maar zoveel mensen geloven in de onschuld van Lucia en vinden het belachelijk dat zij zonder bewijs achter tralies is geduwd. Is dit geen werk voor Amnesty International of zo? Ik weet zeker dat als zij het wel had gedaan allang gezwicht was onder uren ondervragen en pijnlijke roddels in kranten. Geen mens houd dat lang vol als hij/zij een slecht geweten heeft.
En met alle moderne technologie van tegenwoordig zou men meteen hebben kunnen weten als Lucia het was. Ik vind het onzin dat ze vast zit. Ik zal een kaarsje voor haar opsteken en hopen dat er eindelijk gerechtigheid komt in dit land. Ik als christen geloof dat God die mensen tot zich heeft genomen en niet dat iemand hun heeft omgebracht. Als Lucia vrij komt zal ze nog altijd gevangen zitten door alle psychologische vuile spelletjes die ze met haar uit hebben gehaald. Blijf zo door gaan, ooit is er gerechtigheid.
Priscilla
Ik ben geen jurist, maar heb als normaal ontwikkeld mens de uitzending van Peter de Vries met open mond en afschuw gevolgd. De ten laste gelegde en kennelijk ook bewezen geachte zaken inzake de Digoxine-metingen zijn dus pure “bullshit”. Ook het tweede voorval waarover werd gerept is jou onterecht in de schoenen geschoven. Naar mijn mening is men, vooringenomen, vanaf het begin uit geweest op jouw veroordeling, hoe dan ook. Verder is er selectief “gewinkeld” in de verklaringen. Dat dit in Nederland mogelijk is!!! Het zal je maar overkomen.
Ik ga het boek en de inhoud van de website aandachtig lezen en deze zaak verder op de voet volgen en hoop voor je dat er een herziening komt. Dit mag niet!
Ik wens je heel veel sterkte toe om de dingen die vanaf heden op je af komen te kunnen verwerken en hoop dat je over enige tijd weer een vrij mens bent.
Henk
Op zondag 22 oktober 2006 heb ik de uitzending van Peter R. de Vries bekeken, waarin de toeschouwers konden aanschouwen hoe en waarom Lucia de zwarte Piet kreeg toegeschoven.
Bij het zien van deze uitzending werd ik met verbijstering getroffen.
Wat mij ten zeerste trof in deze uitzending was het feit dat baby Amber Zuiderwijk op 16 juli 2006 in het Leids Universitair Medisch Centrum was geopereerd aan haar hart.
Bij deze operaties zijn (waarschijnlijk) de verbandgaasjes achter gelaten in de periferie van de hartstreek. Daar de baby tevens Digoxine (C41H64O14) kreeg toegediend bij de operatie zijn deze gaasjes tijdens het stelpen van het bloed in de operatieperiode met digoxine in aanraking gekomen. Het met digoxine besmette bloed zal bij het overlijden van de baby op 4 september 2001 nog niet geheel in de buikholte zijn opgelost en zodoende kon het NFI uit bedoelde gaasjes nog enkele druppels bloed c.q. vloeistof verkrijgen voor onderzoek.
Coherent aan vorenstaande en gelet op het navolgende:
1e – geen digoxinesporen op de in beslag genomen infuuszakken;
2e – geen prikgaatjes in het babyhuidje kunnen vaststellen door de patholoog-anatoom;
3e – achtergebleven verbandgaasjes na de hartoperatie te Leiden
4e – volgens het strafdossier had baby Amber vanaf de geboorte al diverse aandoeningen;
5e – in de periode dat Lucia in Juliana het Kinderziekenhuis werkte waren er minder sterfgevallen dan in een voorafgaande periode met eenzelfde era. (6 sterfgevallen in plaats van 7)
Naar aanleiding van vorenstaande en na het lezen van strafdossier is mijn conclusie dan ook dat Lucia onrechtmatig ter slachtbank is geleid en dat het wettig en overtuigend bewijs, zoals bedoeld in artikelen 338 en 339 van het Wetboek van Strafvordering niet is geleverd en derhalve had Lucia vrijgesproken moeten worden.
Het geheel overziende rijzen mijn haren ten berge en moet ik huiveringwekkend constateren, dat een ieder die werkzaam is in de gezondheidszorg zo elke dag al reeds met één been in de gevangeniscel staat.
Ik hoop dat er zo spoedig mogelijk gerechtigheid zal plaats vinden en dat Lucia eindelijk op vrije voeten wordt gesteld.
Job
Vanavond de uitzending van Peter R. gezien en ben verbijsterd dat je als verpleegkundige door een kansberekening kunt worden veroordeeld. Ook in het geval van de digoxine toediening lijkt het mij dat dit toch op lijsten moet worden ingevuld. Wordt er dan 1 of 2 ampullen gemist dan kan dit toch worden nagezocht. Tegenwoordig moet je elke milligram op 3 formulieren of meer noteren. Ik wil haar en jullie in ieder geval alle sterkte toewensen in de zoektocht naar het recht, en hoop dat ze snel op vrije voeten mag komen.
Wens haar sterkte, en mogelijk dat ze nog even vol moet houden
Ben
Van harte gefeliciteerd Lucia, Metta de Noo en Ton Derksen met het besluit van de Commissie Buruma. Het recht zal uiteindelijk zegevieren nu het momentum zich in de goede richting keert. Ik heb ongelooflijk veel respect voor Metta de Noo en Ton Derksen. Maar tegelijkertijd ben ik verbijsterd over het feit dat iemand op basis van rammelend bewijs tot levenslang veroordeeld kan worden en vervolgens afhankelijk wordt van het al dan niet opstaan van mensen als Metta de Noo en Ton Derksen die zich belangeloos inspannen voor de vrijlating van een onschuldig veroordeelde.
Jeroen
“Statistisch bewijs” wordt dat genoemd in de zaak tegen Lucia.
Een paar jaar geleden speelde er ook zo iets in Engeland.
Kans op een kind met wiegendood is 1 op de miljoen.
Dus als je twee kinderen hebt die dat overkomt, is de kans 1 op de duizendmiljard en dat is zo onwaarschijnlijk dat het wel moord moet zijn was de gedachte.
Totale waanzin dus. Als je een kind krijgt met een erfelijke afwijking is de kans dat het volgende kind zoiets heeft zelfs vrij groot.
Ik heb begrepen dat dat Engelse problem uiteindelijk rechtgezet is.
En ik hoop dat de zaak Lucia ook binnenkort rechtgezet wordt.
Wat kan je van zo'n geval leren? Het belangrijkste is misschien dat er steeds weer dubieuze getuige-deskundigen bij betrokken zijn. Kan domheid ook niet gewoon bestraft worden? Of beter: kan een getuige-deskundige niet gewoon aan een test onderworpen worden waarbij zijn vakkennis getoetst wordt, alvorens deze persoon iets voor het gerecht mag zeggen? Ik weet het niet.
Maar ik hoop van harte dat het geval van Lucia niet voor nix geweest is. (Aangenomen dat ze binnenkort op vrije voeten komt).
Zet hem op!!!!!!!!!
Joost
Wat moet het erg zijn in zo'n nachtmerrie terecht te komen als je onschuldig veroordeeld wordt en alles tegen je is. Ik wil je heel veel sterkte wensen en hoop dat eens de waarheid boven de tafel komt en ze kunnen bewijzen dat je het niet gedaan hebt.
1 vrouw die het vreselijk vindt dat zoiets nog gebeurt in nederland en ik hoop zo dat je het volhoudt en blijft geloven in gerechtigheid al lijkt het nu of het niet bestaat.
Hanny
Begrijp niet dat u zo zwaar bent gestraft voor zaken waarvoor u niet aansprakelijk was! Heb een bericht gestuurd naar de uitgeverij van Ton Derksen, mensen zoals hij moeten voor mij betreft de hoogst mogelijke onderscheiding krijgen, namelijk voor echte naastenliefde, waar verpleging ook op gestoeld is! Lucia, wat mij betreft moeten zij jou zo snel mogelijk vrijlaten en herenigen met je familie. Ik hoop dat je in het vervolg wel een eerlijke rechtszaak krijgt, waar ook de destijds, verantwoordelijke in worden vervolgd. Verpleegkundigen zouden meer solidair met elkaar moeten zijn.
Rene
Ondertussen zijn al vele publicaties in de pers verschenen van mensen die zeggen dat Lucia schuldig is, naast diegenen die zeggen dat het tegenovergestelde waar is, met allerlei argumenten voor of tegen. Wat me vooral verbaast is dat “men” blijkbaar liever iemand onschuldig vastzet (vanuit het gevoel dat er iemand is veroordeeld voor iets waarvan we vinden dat het een veroordeelde moet geven ?), dan dat we vinden dat we liever geen veroordeelden hebben, als niet onomstotelijk bewezen is dat iemand schuldig is.
Er zijn al diverse foute/onterechte veroordelingen geweest, maar dat is blijkbaar minder erg dan het niet kunnen oplossen van een zaak. Daar ben ik het helemaal niet mee eens.
Nu is statistiek leidraad geworden voor een veroordeling. Een van de eerste uitspraken van een bekend politicus, die ik hoorde tijdens statistieklessen was “there are lies, big lies and there are statistics” als overtreffende trap van de leugen. Dat geldt voor mij ook in deze zaak. Sterkte met jullie verdere pogingen de zaak weer op tafel te krijgen.
Rense
Beste mensen, ik heb met bewondering naar de uitzending gekeken waar de dochter van Lucia de B. met een ingetogen, bewogenheid publiekelijk de vragen en antwoorden van Pauw en Witteman, wist te beantwoorden. De confrontatie was hard maar zij wist deze met oprechtheid en op correcte wijze gemotiveerd te beantwoorden. De steun die zij ondervond van Maarten van ´t Hart moet haar goed hebben gedaan, immers het moet een hel zijn voor deze mensen om zo door nota bene in een rechtsstaat door groep zich noemende alwetende machthebbers zo behandeld te weten. Tja zou men dit ook doen als het hun eigen dierbare betrof. Het antwoord hoef ik niet te geven, immers wij allen weten hoe bepaalde groepen elkaar weten in te dekken. Hoeveel verdriet moeten deze mensen en nog vele anderen nog doorstaan eer men als mens in deze rechtsstaat gaat handelen zoals dit in een eerlijke rechtsstaat betaamd. Wanneer komt de tijd dat die mensen die een aandeel hebben in de vele verdrietige zaken die zij hun medeburgers in deze nu Lucia de B en haar dochter aandoen met het wetboek in de hand aandoen in de spiegel en kruipt het schaamrood eindelijk naar de kaken en beseffen dat zij eens ook zichzelf tegen komen. Ieders leven heeft namelijk een einde en wat je jezelf of dierbare niet gunt of wilt aandoen doe dat ook een ander niet aan. Gelukkig zijn er nog mensen als Metta de Noo en Ton Derksen die onverdroten knokken voor mensen als Lucia en daarbij zichzelf wegcijferen.
Wij blijven het volgen en wensen Lucia en haar dochter veel sterkte en de medestanders veel succes het recht zal zegevieren.
Diny
Ik ben zelf verpleegkundige en heb via de media het proces gevolgd. Ik was er van overtuigd dat ze schuldig was. Ook al was er niet veel bewijsmateriaal, het aantal patiënten dat onder dubieuze omstandigheden waren overleden, kwam mij overtuigend genoeg over. Ik heb net in de TvZ een samenvatting gelezen van Een gerechtelijke dwaling. Verbijsterend. Ik ben geschokt. Dit kan echt iedereen overkomen. 10 jaar geleden werkte ik op “de kamertjes” op een chirurgische afdeling. Daar lagen alle ernstige gevallen en steeds in mijn dienst gingen ze dood. Er werden ook wel geintjes over gemaakt. Ik heb voor die tijd wel eens opmerkingen geuit dat ik vind dat artsen patiënten soms ondragelijk lang laten lijden. Deze uitspraken in combinatie met de hoeveelheid patiënten die bij mij overleden zouden ook tegen mij hebben kunnen werken. Zeer beangstigend. Uiteraard weten we niet of zij inderdaad onschuldig is, maar voordeel van de twijfel verdient ze in elk geval. En niet alleen voor haar, maar voor heel verplegend Nederland. Hopelijk mag de waarheid boven tafel komen.
J.

Ik werk ruim 37 jaar bij de politie, waarvan bijna 30 jaar bij de recherche. De laatste jaren heb ik bij een Cold Case Team gezeten en daarnaast heb ik nog al wat andere zaken bekeken, zoals De Puttense moordzaak, de zaak Ina Post en de Schiedammer Parkmoord. Ik ben inmiddels wel wat gewend op het gebied van gerechtelijke dwalingen.

Totdat ik uw boek gelezen had, had ik de hoop dat de zaak tegen Lucia de B. toch wel ergens opgebaseerd was. Het is niet niks om iemand tot levenslang te veroordelen. Na het lezen van uw boek ben ik verbijsterd. Deze zaak slaat werkelijk alles.

Ik heb diep respect voor de zeer gedetailleerde en gedocumenteerde wijze waarop u uw onderzoek heeft gedaan en beschreven. Hoewel bepaalde gedeelten van het boek voor een politieman toch wel wat lastig te lezen zijn is het mij duidelijke geworden, dat er zelfs geen enkel bewijs is dat er sprake is van een strafbaar feit. De vraag of Lucia de B. dus de dader is kan geheel achterwege blijven, er kan geen dader zijn.

Jaren geleden schreef Prof. Wagenaar al dat de rechtsgang in Nederland steeds meer begon te lijken op die in een bananenrepubliek. Destijds vond ik deze opmerking overdreven, inmiddels onderschrijf ik hem volledig.

Ik hoop dat dankzij uw inspanningen het zal lukken alsnog de gerechtigheid voor Lucia te krijgen. Ongedaan maken van alle leed zal niet meer lukken, daar is zij waarschijnlijk veel te veel voor beschadigd. Eerherstel en een passende financiële tegemoetkoming zullen de toekomst echter misschien nog leefbaar voor haar maken. Ik wens u veel succes en haar heel veel sterkte.
D.

Zoals iedereen die gerechtelijke uitspraken in de zaak Lucia de B. bekritiseert: het gaat niet alleen om Lucia de B., die alleen al vanuit mededogen herziening verdient, maar ook om de kwaliteit van de rechtspraak. Deze lijkt meer en meer de nodige rationaliteit te verliezen. Enkele bedenkelijke aspecten ervan staan al sinds jaar en dag in de wetgeving. Een rechter mag eenzijdig bepalen welk bewijs hij toelaat of afwijst. Niet alleen hoeft hij deze beslissing niet te motiveren, zijn beslissingen zijn geen grond voor cassatie. Dit is schandelijk: het mag niet zo zijn dat iemand die zulke ingrijpende beslissingen neemt, er niet op kan worden aangesproken.

Nu is voor herziening een novum nodig, terwijl door de rechter afgewezen verklaringen van deskundigen al reden genoeg zijn. Er was geen bewijs, Lucia de B. is veroordeeld op grond van meningen. Arbitraire meningen. Tegenstellingen zijn niet aan de orde gekomen: de rechter koos vooral voor meningen die het 'schuldig' ondersteunden. Lucia de B. en haar advocaten zijn het recht op wederhoor ontnomen, het recht om hun kijk op de 'gegevens' toe lichten. Waarheidsvinding is daarmee ondergeschikt gemaakt aan het kunnen veroordelen.

Niet de waarheid maar waanzin regeert in deze zaak. Eerst is Lucia de B. tot dader uitgeroepen (door ziekenhuisdirectie, politie en officier van justitie) en daarna is gezocht naar slachtoffers. Een behoefte aan sensatie heeft schijnbaar hun denken beïnvloed. In het slechtste geval, maar aannemelijker dan de schuld van Lucia de B.: men wilde een seriemoordenaar, men creëerde er een.

Ook de eerste strafoplegging toont de waanzin van deze zaak, en de domheid van de rechters: levenslang én tbs. Dat betekent feitelijk tot de dood gevangen zitten en daarna nog worden behandeld. Een rechter die denkt dat dit mogelijk is, diskwalificeert zichzelf; geen enkel oordeel dat hij eerder heeft uitgesproken is nog betrouwbaar.
Los van het feit dat uit de uitspraak blijkt dat hij de wet niet kent.

Rechtspraak is mensenwerk, dat kan niet anders. Wij zijn het echter gewoon uitspraken van rechters te toetsen op basis van juridische procedures. De rechter als mens blijft buiten beschouwing en dit is naïef. Niet alleen zijn zij, net als alle mensen, niet onfeilbaar, zij kunnen zelfs uitermate dom zijn. Rechters in de zaal Lucia de B. beschikten niet over rationaliteit en analytisch vermogen, of hebben ervoor gekozen dit niet in te zetten. Gechargeerd: zij zijn dom of misdadig te werk gegaan.

Helaas, Vrouwe Justitia bestaat niet. Zij is slechts het symbool van een ideaal. Voor herziening, voor redelijkheid en mededogen, kan Lucia de B. slechts een beroep doen op mensen. Op rechters die de moed hebben hun collega's in de beklaagdenbank te zetten.
Alf

Lucia de B. schrijft Vrouwe Justitia

Geachte Vrouwe, neem mijn kaarten in uw hand;
noem mijn bijgeloof bewijs, uw statistieken feiten
– maar laat mij weten of u in uzelf gelooft.

Ik heb uw slachtoffers verpleegd; soms verkeerde
kaarten gelegd, in voor de dood gereserveerde
bedden. Maar rekenen heb ik nooit gekund.

Toch denk ik dat dit niet mag: ‘bewijs’ dat alleen
een computer begrijpt, of dat gevoel is – dat geen
mens in handen houden kan.

Bijgeloof regeert mijn leven; een domme vrouw
ben ik, niet meer. Dat heeft u mij geleerd, hier buig
ik onder – gestraft, geen waarheid waard:

Lothario moet hangen en naast hem Lucia de B.

Envoi

Ik pleit gedwee, Geachte Vrouwe: herreken mij.
Laat uw weegschaal los en leg uw zwaard opzij
– was uw handen en verpleeg mij.

Lothario moet hangen

Lothario staat terecht voor de moord op Barbertje. Hij ontkent: “Rechter, ik heb Barbertje niet vermoord! Ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd.”
De rechter noemt de ontkenning eigenwaan (hoogmoed): “Het past niet dat iemand die van iets beschuldigd is, zich als een goed mens voordoet.”
Barbertje komt zelf naar de rechtszaak, als levend bewijs van Lothario’s onschuld. De rechter stoort zich daar niet aan, Lothario had zich desondanks niet mogen voordoen als goed mens: “Gerechtsdienaar, voer die man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigenwaan.”

Samenvatting van een toneelstuk van Multatuli, het motto van zijn boek Max Havelaar.
‘Barbertje moet hangen’ (in plaats van ‘Lothario moet hangen’) is een gezegde geworden: als het oordeel al is geveld, doet de waarheid er niet meer toe.

Judging Lucia

Seven died some day some night.
Yes death it is a part of life.
As long as it stays out of the news then it’s alright.

But channel two got in my room.
With a story about a deadly broom.
Wrapped inside a female masquerade costume.

Lucia; her name is written,
on everyone’s point of view.
Everything is wrong or right and false or true.

And while you think, you know it best.
Coz that’s what everyone would say.
Lucia now pays that price of yours today.

Well all that has been understood,
was just a word that sounded pretty good.
A story of a woman that murdered seven wonders,
with a needle and a poisoned view.
A monkey in a bathing suit.
A preference for rotting fruit.

But all that you have seen,
is just what they believe in,
and not what you supposed to do.

The judgment sayes; “hey everybody knows
that you’re responsible for seven deaths”.
Guilty till you got a proof of innocence.

But what’s the honesty of a man,
that blows the bugle of the grave?
You must be mad for digging such a cave.

Coz all that has been understood,
was just a word that sounded pretty good.
A story of a woman that murdered seven wonders,
with a needle and a poisoned view.
A monkey in a bathing suit.
A preference for rotting fruit.
But all that you have seen,
is just what they believe in,
and not what you supposed to do.

Judging me and judging you,
is easy for a man to do.
Even when your eyes can see that it’s untrue.

But Lucia has got that thing,
that people just don’t like to see.
Her name written in the news on your tv.

Well all that has been understood,
was just a word that sounded pretty good.
A story of a woman that murdered seven wonders,
with a needle and a poisoned view.
A monkey in a bathing suit.
A preference for rotting fruit.

But all that you have seen,
is just what they believe in,
and not what you supposed to do.

Everything and everyone,
here is something you may never have done.
But hold your breath and know you still ain’t won.

Ik vroeg aan Twee Vandaag om een adres van het actiecomité voor Lucia de B. Juridisch kan ik helaas niets voor haar betekenen, ik ken haar niet, heb ook nooit met haar samengewerkt, maar via deze wil ik wel mijn sympathie aan de medestanders van Lucia de B. en Lucia de B. zelf betuigen.
Ik vind, dat iemand alleen veroordeeld mag worden, als er echt spijkerhard bewijs is, dat ècht aangetoond kan worden: “Hier is geen twijfel mogelijk, deze persoon is schuldig”. Maar wat ik uit de media begrijp, is dat bij Lucia de B. niet zo. Ik hoor, dat zij alleen een aantal keren in de buurt was. Volgens mij kan Justitie zo iemand dan hooguit de status van “verdachte” geven, maar dat iemand in de buurt was, is natuurlijk geen bewijs. Bewijzen zijn er pas mijns inziens als er vingerafdrukken, DNA-materiaal en weet ik niet wat al gevonden worden, nou ja, van die concrete bewijzen. Dat iemand in de buurt was is geen concreet bewijs. Daarop mag een burger niet veroordeeld worden. Dat schaadt de Nederlandse rechtsgang. En ik heb het idee, dat die de laatste jaren toch al zeer achteruit gaat, te lijden heeft onder imago en prestatie, geen ongelijk kunnen toegeven. Ooit stond de Nederlandse rechtspraak zeer hoog aangeschreven, maar ik heb het idee, dat dat wel verleden tijd is. Te vaak hoor ik dat er eerst heel veel moeite gedaan moet worden om Justitie tot nieuwe onderzoeken te bewegen. Zo ook met de Schiedamse parkmoord, Ernst-Jan Louwes zit misschien onschuldig vast… Hoewel ik me bij die man wel afvraag: “Hoe komen dan zijn bloedsporen op de kleren van de vermoorde weduwe?”
Het zou heel erg zijn, als Lucia de B. onschuldig vastzit. Nu heeft ze heb ik vernomen als gevolg van alle stress ook nog een hersenbloeding opgelopen, waardoor haar fysieke en psychische gezondheid ernstig verslechterd zijn, dus als ze ooit vrij zou komen bij een onderzoek dat aantoont dat ze onschuldig is, dan is ze vrees ik ook nog in ernstige mate arbeidsongeschikt.
Twee Vandaag dacht, dat u ook wel blij zou zijn met sympathiebetuigingen jegens Lucia de B. En tja, als ik iets kan doen…Meehelpen aan bepaalde werkzaamheden of zo die gedaan worden als actie voor Lucia de B…Misschien kan ik een correspondentie-adres van haar krijgen, dat ik met haar ga corresponderen…
Aafke
Geachte lezer(es)
dit gerechtelijke apparaat duugd voor geen meter
er wordt niet nuchter meer gedacht
ik persoonlijk vind, dat een rechter die iemand
ten onrechte zo'n straf oplecht, zelf dwangverpleging nodig heeft
ik zelf ben iemand met betrekkingswanen
dwz dat ik dingen op mij zelf betrek terwijl het niet waar is
ik heb hier medicijnen voor en kan daarom goed funktioneren
maar wanneer er iets gebeurd in de wereld dan geef ik mij zelf de schuld
en het aparte is dat ik nog bewijs kan vinden ook
alleen ik ben ziek met medicatie
en zij zijn ziek zonder medicatie
dat hebben ze zelf bewezen om iemand te veroordelen zonder zuivere bewijslast
en ze beïnvloeden elkaar (massa-hysterie) om tot een oordeel te komen
wat Lucia betreft wil ik haar een hart onder de riem steken
en tegen haar zeggen dat er een tijd komt waarin de rollen zijn omgedraaid
er is een bijbels gezegde dat zegt
“met de maat waarmee gij meet zult gij gemeten worden”
veel sterkte voor Lucia
groet Ad
Allereerst wil ik Lucia mijn steun betuigen, en dat ik als verpleegkundige, en dus collega, overtuigd ben van haar onschuld.
Ik werk al 35 jaar in een ziekenhuis, en weet dus hoe het medische “circuit” werkt. Heb lang geaarzeld om te reageren op deze oproep, maar het is toch niet meer te geloven hoe een collega moet boeten voor m.i. fouten, onnauwkeurigheden, etc van medici.
Kan vele voorbeelden geven van miscommunicatie, verkeerde doseringen die door artsen worden voorgeschreven, “dubbele” medicatie die wordt afgesproken omdat de arts (arts-assistent) een puinhoop maakt van zijn eigen administratie in het medisch dossier.
Als verpleegkundige moet je alles nachecken, iedere minuut op je hoede zijn of er geen verkeerde medicatie, dosering wordt afgesproken. Bovendien worden afspraken vnl over medicatie bijna nooit in het medisch dossier door de arts beschreven. Het is verplicht medicatie samen met arts te controleren tijdens visite bij patiënten (verpleegkundige cardex met recepten, met medicatie in medisch dossier).
Wijs je de arts hierop, dan wordt je geregeld als lastig, tijdrovend, perfectionistisch, ouderwets etc gevonden.
We hebben nog meer te doen”, is geregeld het antwoord.
Sinds de zaak Lucia ben ik nog voorzichtiger geworden.
Opdrachten van artsen laat ik nu altijd signeren, ook in mijn rapportage komt geregeld het woord p/o (per order) gevolgd door de naam van de arts en tijdstip voor. Voer bij sommige artsen geen opdracht uit voordat het ook in het medisch dossier staat. Kan verschillende voorbeelden noemen van fouten, missers etc van artsen waar niks van terug te vinden is in het medisch dossier, en waarvoor de verpleegkundige dan kan “opdraaien”. Heb dit zelf enkele keren ondervonden.
Hoop dat de commissie Buruma snel zijn werk kan gaan doen.
Janet
Beste Lucia,
Woorden schieten te kort als ik er aan denk wat je allemaal door maakt.
Toch wilde ik even mijn steun betuigen.
Hou moed! Ik wens je sterkte en beterschap!
Gr. Johanna
Ik kan slechts morele steun geven maar geloof in de onschuld van Lucia.
Sterkte!
Loes
Er moeten toch manieren zijn om de veroordeling ongedaan te krijgen indien, en daar ga ik nu van uit, uw stelling: “Lucia is zonder bewijsmateriaal veroordeeld” WAAR is?
Al zou ik niet direct weten welke paden te volgen nadat de rechters het laatste oordeel hebben geveld.
Ik ging ervan uit dat NL geen bananenrepubliek is, en dat fouten hersteld kunnen worden. Ook als het een hoge autoriteit is als een Rechter.
Sterkte.
PS. onschuldig gevangen zitten voor zware niet gebeurde delicten is erg zwaar natuurlijk maar wel belangrijk om een schandalige situatie te onthullen en daarmee in de toekomst ellende te voorkomen.
Kees
Hulde voor uw inzet. Het moet voor Lucia de B. afschuwelijk zijn dit allemaal te moeten ondergaan. En de benepen rechterlijke macht wil haar falen niet toegeven.
Toi toi toi … Marijke
Bij deze wil ik U melden dat ik U van ganser harte succes toewens met Uw bemoeienis in deze.
Ik wens Lucia en haar dochter, die een onbegrensd vertrouwen heeft in haar moeder, veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Ik hoop dat de heren rechters de blinddoek die zij van Vrouwe Justitia hebben voorgedaan, snel af zullen doen en tot een juist oordeel zullen komen.
Ik zal mijn God, Jehovah, bidden U te steunen en te leiden bij Uw werk.
Leo
Het nieuws over Lucia de B volg ik sinds ik in een bijlage bij NRC zag dat er de laatste jaren steeds vaker levenslange straffen werden opgelegd. Lucia viel meteen op: ze had niet bekend er was geen enkel echt bewijs. Sindsdien volg ik de artikelen in de NRC en ben nu overtuigd dat het bewijs erbij gezocht is.
Schokkend om twee redenen:
dit is een onschuldige overkomen en zij zit nog steeds vast
dit kan iedereen overkomen

De kans dat zich die speciale sterfgevallen voordoen tijdens de nachtdienst van een willekeurige verpleegster is niet kleiner dan de kans dat een postcode loterij winnaar wint. Moeten we alle winnaars nu verdacht vinden en nader onderzoek doen, op zoek gaan naar bewijzen van fraude?

Het kan geen toeval zijn dat juist deze persoon deze prijs wint, immers, de kans daarop is heel erg klein.
Dit is erg!
Voor Lucia in de eerste plaats en wie volgt!
Helemaal nu Lucia een hersenbloeding heeft gehad zou ik haar willen laten weten dat ook wildvreemden nu met haar meeleven!
Kunnen wij Lucia bijvoorbeeld een beterschapskaart sturen?
Lieke
Ik ken Lucia de B. niet en heb geen antwoord op uw vragen rondom haar.
Ik kan me voorstellen dat Lucia uiteindelijk niets fouts heeft gedaan.
Wel weet ik uit ervaring dat juist in een ziekenhuis (door de vrij hierarchische structuur?) veel geroddel en achterklap voorkomt onder het personeel. En dat daar mogelijk een onterechte veroordeling van een zo grote omvang zoals bij Lucia de B uit voort kan komen is absurd maar kennelijk mogelijk.
Ik hoop dat gerechtigheid uiteindelijk zal zegevieren,
Mieke
Een onschuldige verpleegster.
Ze heeft nachtwacht. Er is een sterfgeval.
Komt voor in haar beroep.
Een collega vindt dat er de laatste tijd vaak mensen overlijden.
Zou dit verdacht zijn?
Lucie de B, een verpleegster die ondankbaar werk doet…
Met medeleven heeft voor patiëntjes die belastende behandelingen moeten ondergaan.
Wel een beetje apart type, niet meer zo piepjong maar wel een kort rokje aan!
Daarom gauw vreemd gevonden en daardoor verdacht?
Dit is het begin van een horror verhaal.
Er worden meer vage sterfgevallen bij gezocht. Gaat makkelijk bij dit beroep.
Zij wordt zonder direct bewijs veroordeeld. Tot LEVENSLANG!
Het “bewijs” dat gebruikt is, blijkt achteraf niet waar te zijn! zie website www.luciadeb.nl
De Hoge Raad wil hier echter niet op terug komen om procedurele redenen.
Een paar dagen nadat de Hoge Raad dit besloot, heeft Lucia de B een infarct gekregen, met verlammingsverschijnselen tot gevolg. Ze is opgenomen in het ziekenhuis.
Wat kunnen wij doen?
stuur haar een vriendelijke beterschapskaart.
Lieke
Adres: stuur een email naar LICHT VOOR LUCIAlichtvoorlucia@home.nl
De zaak Lucia de B. is allemaal te toevallig en het past allemaal te gladjes in elkaar. Ik denk intuïtief dat de zaak aan alle kanten stinkt, het bewijs flinterdun is en zoals het in het Nederlands rechtssysteem steeds vaker voorkomt staan er wellicht bepaalde belangen op het spel staan en men schroomt in een dergelijke geval niet om daar een medeburger voor op te offeren.
Het is strategisch en rechtskundig gezien een sterke zet van de Hoge Raad om Lucia de B weer te laten onderwerpen aan een psychologisch / psychiatrisch onderzoek. Ik wijs gemakshalve naar een boek van Willem Derks, ´Het oordeel van Hippias´, welke een behoorlijk beeld schetst van de druk die het OM / Rb op de rapporteurs van het PBC leggen.
Als er namelijk sprake is van medische missers die men aan het adres van Lucia de B wil toebedelen is het een slimme zet en ook zeker niet vreemd om Lucia de B alsnog onder tbs te brengen, immers iemand die ´gek, gevaarlijk´ is hoef je niet serieus te nemen. Ook blijven alle neuzen dan die bepaalde kant opwijzen en dat is juist de bedoeling.
Het zou goed zijn als alle zaken, die gelieerd kunnen worden aan straf- en/of medische missers door de HR onderzocht worden. Hoe die uitspraken zijn en wie die uitspraken heeft gedaan. Waarbij ik adviseer alle rechters op de nevenfuncties te controleren (ook die ze niet gemeld hebben).
Op de wijze zoals de HR nu handelt kan tzt het materieelstrafrecht buiten schot gezet worden en kan men op basis van art 37 WSr e.v. Lucia ontoerekeningsvatbaar verklaren en dat doen ze graag, immers een gek wordt nergens meer geloofd en krijgt ook geen enkele steun meer vanuit de maatschappij.
De HR en het MvJ doen hier niets mee, ondanks vele brieven. Wat is er aan de hand: HR mag niet treden in de feiten en het EH treedt juist wel in de feiten. Het EH zal bij indiening dan ook afwijzen op basis van het feit dat niet alle rechtsmiddelen zijn opgebruikt (niet alle feiten zijn onderzocht).
Diny
Ik ken Lucia niet maar ik wil bij deze toch mijn steun betuigen. Na het lezen van al de stukken die op internet te vinden zijn over Lucia ben ik er zelf ook van overtuigd dat zij het slachtoffer is geworden van toevalligheden en heb ik het idee gekregen dat het meer een sensatiezaak is geworden voor de tegenpartij. De argumenten en zogenaamde bewijzen die men tegen haar gebruikt en vooral de dingen die juist in haar voordeel pleiten worden gewoon weggewoven…
Vreselijk gewoon.
Ik werk zelf ook in de gezondheidszorg en al heb ik het zelf nooit ondervonden, weet ik hoe kwetsbaar je bent wanneer er iets mis gaat.
Ik hoop en bid voor Lucia dat er gerechtigheid zal komen voor haar. En dat zij de kracht zal krijgen om door deze nare tijd heen te komen.
Astrid
Gelukkig zijn er nog mensen in de wereld, die tegen de stroom in durven te zwemmen, om een medemens hoop te geven.
Als Lucia schuldig is, heeft ze hulp en compassie nodig en als ze onschuldig is nog des te meer. Zijn enkele aanhalingen uit haar “dagboek” mogelijk uit verband genomen? Welke redenen geven de rechters, dat ze geen leugen-detector test willen toestaan? Te veel mensen verliezen hun vrijheid, omdat ze zich een goede advocaat niet kunnen veroorloven. Wordt Lucia de B. misschien gebruikt als een zondebok? De moorden waarvan ze beschuldigd wordt zou ik niet graag op m’n geweten hebben, maar evenmin haar veroordeling als ze onschuldig is. Er schijnt een schaduw van twijfel te bestaan. Wil de rechter, die uiteindelijk het vonnis zal uitspreken, zelf levenslang in de gevangenis zitten, als bewezen kan worden later, dat Lucia onschuldig is? Want dat zou uiteindelijk ook rechtvaardig zijn.
In de VS zijn al verscheidene mensen onschuldig bevonden bij nader onderzoek via DNA. Zelfs enkelen, die al op deathrow zaten. Het feit dat ze nooit bekend heeft, duwt me hier. Dit soort “potential miscarriage of justice” had ik nooit van Nederland verwacht. Dat is toch tegenstrijdig met het principe van beschaving? Of is mijn dunk voor m’n oude vaderland wat te hoog?
Albert (uit Canada.)
Vanaf dat de eerste verslagen in de pers kwamen heb ik een onbevredigend gevoel gehad over deze zaak (en ook over de Deventer moord.)
Toeval bestaat wel degelijk, zelfs als de berekende kans miniem is.
Dat bepaalde “verdachten” al bij voorbaat getekend zijn kennen we al de hele menselijke geschiedenis, zie met name het nieuwe testament.
Het rechtsprincipe dat bij de geringste twijfel aan de schuld van de verdachte tot vrijspraak overgegaan moet worden is bij Lucia de B. m.i. verlaten.
Door jarenlange strijd in civiele zaken met het Nederlandse rechtssysteem is ben ik zelf bekend met de nonchalance waarmee geoordeeld wordt.
Een van de onrechtvaardigheden is ook dat om je in ons rechtssysteem te kunnen verdedigen een zeker opleidingsniveau noodzakelijk is. Bovendien stort de “macht” zich op papieren en procedures.
Zo gauw men van een verkeerde premisse uitgaat worden door de rechters alle volgende acties daaraan opgehangen en keert niemand makkelijk op zijn schreden terug.
M.
Ik wilde alleen maar even zeggen hoe fantastisch ik het vind dat u zulk voortreffelijk werk verricht voor Lucia de B. Ik hoop met heel mijn hart dat u doorbraken kunt bewerkstelligen. Niet alleen voor mevrouw de B. zelf uiteraard, maar voor alle Nederlanders.
Ik heb heel mijn leven in de veilige veronderstelling verkeerd dat onze rechtspraak integer en betrouwbaar was. Opgegroeid in een juridisch nest werd me altijd verteld: als je ergens bij betrokken mocht raken, vertel gewoon de waarheid. Dan komt alles goed. Ik werd er al vroeg van doordrongen dat ik het zelf in de hand zou hebben: als ik maar gewoon een nette en fatsoenlijke burger zou zijn, zou ik nooit bang zou hoeven zijn. Maar zolangzamerhand begin ik het akelige vermoeden te krijgen dat nette en fatsoenlijke burgers niet per definitie veilig zijn. Ik zie het aan Lucia de B, of aan Ernest Louwes. Ik word hier bijzonder moedeloos en argwanend door.
Wenst u mevrouw de B. veel kracht, sterkte en beterschap toe?
Charlotte
Even reageren op uw artikel in de Gelderlander. Het is onbegrijpelijk dat ons rechtssysteem dit mogelijk maakt. Wie ooit het slachtoffer is geweest van roddel en beeldvorming kan begrijpen hoe schrijnend het is als “Het Recht” niet geïnteresseerd is in jouw verhaal. Het is toch zo dat het bewezen moet zijn “beyond a reasonable doubt” voor je iemand veroordeelt, laat staan opsluit voor de rest van zijn leven!
Lucia wens ik kracht toe om bij de waarheid te blijven en zich niet te laten dwingen om dingen toe te geven die zij niet gedaan heeft! Het is al eerder gelukt om Justitie tot de orde te roepen. Moge het recht zegevieren.
W.
Ik kan niet oordelen en ben blij dat ik niet op de stoel van de rechter zit…
De laatste tijd heb ik “de zaak” van Lucia een beetje gevolgd (excuus dat ik het zo noem), en heb het gevoel dat Lucia niets te verwijten valt.
Lucia, je hebt je verleden tegen en daar wordt je nu blijkbaar het slachtoffer van. Ik hoop dat het uiteindelijk allemaal goedkomt. Ik duim voor je!!!
Ik ben niet werkzaam in de gezondheidszorg, maar heb wel vriendinnen die daar werken. Daardoor weet ik dat overlijdensgevallen zich altijd kunnen voordoen. Ook als jij toevallig die avond dienst hebt. Dat gebeurt niet in 1 op de 342 miljoen “gevallen”; dat gebeurt iedere maand, iedere week, iedere dag.
Een vriendin van mij werkt in een psychiatrische kliniek en daar is enkele maanden geleden een patiëntje overleden; “natuurlijke dood”… Vreselijk wanneer zij als afdelingshoofd nu veroordeeld zou worden tot 20 jaar en tbs, omdat ze verantwoordelijke was, terwijl ze weinig of niets had kunnen doen om dit te voorkomen.
Daarom leef ik nu mee met Lucia en ik hoop dat het goed komt voor jou!
Jaap
Ik heb nooit contact gehad met Lucia de Berk en kan ik niets voor haar doen. Wel heb ik ooit haar stem op de radio gehoord, en toen wist ik meteen dat zij onschuldig is. Ik ben u dankbaar dat u het voor haar opneemt. Helaas weten we van de Schiemerdammer parkmoord en andere gevallen maar al te goed dat er in Nederland geen recht maar onrecht wordt gesproken.
Mira
Geluk gewenst met uw meer dan pagina grote publicatie over de twijfel aan de schuld van Lucia de B. Tijdens het proces had ik al ernstige twijfel over de bewijsvoering van moord bij de zeer zieke en met allerlei middelen behandelde patiënten en de toon van de aanklagers en ook die van de rechters. Ik ben niet bevoegd, maar zij overschreden meermalen redelijke grenzen, voorzover die door een ervaren arts, zonder dossierkennis, kunnen worden beoordeeld.
Wilt u mijn adhesie overbrengen aan Metta de Noo-Derksen en via haar aan man en vrienden.
Met vriendelijke groet,
Dr. H., chirurg