Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

OPROEP

Nu de Hoge Raad de bewijsvoering van het Hof in Den Haag intact heeft gelaten, kan alleen een novum er toe leiden dat de bewijsvoering opnieuw bezien moet worden. Een novum is een nieuw feit dat tijdens de rechtszaken niet aan de orde geweest is.

Daarom is het van belang dat er nieuwe informatie over Lucia de B. boven tafel komt.

Lucia wijst kwal met haar vinger aan

# Contact

Mocht u over voor Lucia mogelijke ontlastende informatie beschikken, dan doen wij (Metta de Noo en Ton Derksen) een dringend beroep op u ons dit te melden. Dit kunt u doen door een email te sturen naar LICHT VOOR LUCIAmzdenoo@gmail.com

Weet u bijvoorbeeld iets over de volgende vragen:
  • Hebt u samen met Lucia gewerkt?
  • Hebt u ervaringen omtrent de roddels die over Lucia in omloop waren?
  • Kent u patiënten die tevreden waren over de behandeling door Lucia in een ziekenhuis?
  • Kent u patiënten voor wie Lucia Tarotkaarten gelegd heeft?
  • Kent u iemand buiten het ziekenhuis waarvoor Lucia ooit Tarotkaarten gelegd heeft?
  • Heeft Lucia ooit met u gesproken over haar compulsie of dagboek?
  • Weet u iets rond de 14 overlijdens waar van Lucia beschuldigd is de oorzaak van te zijn?

# Reacties

Mocht u willen reageren of uw steun willen betuigen aan Lucia, dan kunt u dat ook doen via LICHT VOOR LUCIAmzdenoo@gmail.com

De nieuwste reacties zijn hier en de oudere hier en hier na te lezen.

# Dank

Vanaf oktober 2007 heeft het Comité 2.385 euro ontvangen voor onze activiteiten om Lucia te ondersteunen. We bedanken iedereen daar hartelijk voor.