Persuitnodiging

Cognitiefilosoof Ton Derksen en arts Metta de Noo doceren over geruchtmakende rechtzaak

Gastcollege over Lucia de B. op De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool houdt vrijdag 4 april een gastcollege over de strafzaak rond de voor meervoudige moord op patiënten veroordeelde Haagse verpleegkundige Lucia de B. Sprekers tijdens het openbare gastcollege zijn cognitiefilosoof prof. dr. Ton Derksen en Metta de Noo, arts. Ton Derksen publiceerde in 2007 een boek over de kwestie: Lucia de B., verslag van een gerechtelijke dwaling waarin hij concludeert dat de verpleegkundige onterecht is veroordeeld. “Een unieke kans voor studenten HBO-V en HBO-recht van De Haagse Hogeschool om kennis te maken en te reageren op een zeer complexe praktijksituatie”, meent docent HBO-V en medeorganisator Peter Bakens. Het openbare gastcollege is toegankelijk voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.

Het gastcollege over Lucia de B. is een initiatief van de academies voor Gezondheid en Bestuur, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool. De opleiding geeft hiermee onder andere invulling aan haar ambitie om, naast haar kernactiviteit opleiden, ook actief maatschappelijke betrokken te zijn.
“Ik vind dat er heel sterke argumenten zijn die Lucia de B. vrijpleiten”, stelt Peter Bakens. “Ton Derksen toont dat in zijn boek uiterst minutieus aan en met een sterk gedocumenteerde redeneertrant en argumentatie. Wij vinden het vooral belangrijk om onze studenten met deze manier van redeneren en argumenteren bekend te maken. De Haagse Hogeschool ziet zichzelf echter niet als pleitbezorger van Lucia de B en staat neutraal in de kwestie.”

Testcase

De Haagse Hogeschool heeft de ambitie om haar studenten op te leiden tot hoogwaardige professionals. Beroepsbeoefenaren die hun werk doen met grote kennis van zaken, met excellente communicatievaardigheden en met het hart op de juiste plaats. De ‘casus’ Lucia de B. snijdt, ook buiten de opleiding, dwars door de kennisgebieden recht en zorg en is een intrigerende en spraakmakende praktijksituatie. “Het is een soort testcase die alle elementen bevat van gezond verstand, communicatieve vaardigheden en sensitiviteit”, aldus Bakens.

Actueel

Het fenomeen gastcollege, of studium generale, is niet nieuw voor De Haagse Hogeschool. Voor de openbare les over Lucia de B. verwacht het opleidingsinstituut echter een behoorlijke aanloop. Het gastcollege vindt plaats in de aula die plaats biedt aan 500 toehoorders. Behalve studenten verwacht de Haagse Hogeschool ook geïnteresseerden, sympathisanten en betrokkenen uit de zorgsector en van de pers. Bakens: “De kwestie is op dit moment weer bijzonder actueel en spreekt al jaren heel erg tot de verbeelding. Het is een onderwerp dat mensen uit verschillende professies zelf ook zouden kunnen meemaken.”

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool biedt ruim veertig verschillende opleidingen aan op uiteenlopende vakgebieden, met vestigingen in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer. Een uitgebreid programma van samenwerkingsverbanden verrijkt en verdiept de kennis van ‘de Haagse’ continu. Studenten, docenten en lectoren wisselen tijdens stages, afstudeeropdrachten, projecten en onderzoeken voortdurend kennis uit met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in de regio. In Nederland, en steeds vaker ook daarbuiten. Door die permanente interactie met professionals in het veld houdt de hogeschool voeling met maatschappij en werkvloer.

De Haagse Hogeschool huisvest meer dan 100 nationaliteiten en is hiermee de meest internationale hogeschool van Nederland. Het opleidingsprogramma biedt momenteel onder andere vijf internationale bachelorprogramma’s en vier internationale masteropleidingen.

Noot voor de redactie

De Haagse Hogeschool nodigt u van harte uit aanwezig te zijn bij het gastcollege over Lucia de B.

Voor aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter Anne-Marie Schuster, persdienst van De Haagse Hogeschool, telefoonnummer 070 - 4457538 of per e-mail.

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Peter Bakens, 070 - 4458412 of e-mail