Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

“De zaak Lucia de B. moet zo spoedig mogelijk worden heropend”

Petitie icoon

We zijn enorm blij dat veel wetenschappers de tijd en moeite hebben genomen om zich in de zaak Lucia de B. te verdiepen en onze petitie te ondersteunen.
Deze petitie [PDF] is inmiddels op 2 november 2007 als advertentie geplaatst in de NRC.

Iedereen die nog niet heeft getekend kan zijn naam nog altijd aan de petitie toevoegen,
hier:                         "The case of Lucia de Berk must be reopened"
(de na ondertekening gevraagde donatie komt ons NIET ten goede)

Petitie toelichting, Nederlands:

Lucia de Berk is tot levenslang veroordeeld voor zeven moorden en drie moordpogingen. De sterfgevallen konden volgens de deskundigen afzonderlijk bezien allemaal een natuurlijk dood zijn geweest en waren ook eerst als zodanig opgegeven.

Dat Lucia ‘zo vaak’ aanwezig was bij een sterfgeval vond het ziekenhuis verdacht. Er is geen getuige, geen bewijs, geen bekentenis; wel beeldvorming door angst en achterklap. Volgens het hof is slechts één ‘moord’ wettig en overtuigend bewezen, de rest volgt via de schakelconstructie. Het zou bij deze ene ‘moord’ om een digoxinevergiftiging gaan. Volgens toonaangevende experts echter is digoxinevergiftiging uitgesloten.
De Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken stelt dat als het gerechtshof dat had geweten, vrijspraak voor alle 10 gevallen had kunnen volgen. Haar rapport concludeert ook dat er sprake is geweest van:

  • onvolledigheid en fouten bij het statistisch onderzoek
  • onvolledigheid bij het geven van medische informatie
  • coaching van politie door het ziekenhuis
  • onjuistheden bij de testmethodes van de digoxine
  • keuze van deskundigen op basis van persoonlijke bekendheid en niet op basis van deskundigheid
  • het niet open staan voor alternatieve scenario’s

De commissie spreekt van onderbuikgevoel. Toch is heropening nog niet aan de orde: er zal eerst nog wéér een onderzoek plaatsvinden.
Lucia zit momenteel voor het zevende jaar in de gevangenis.

Ik vind het verschrikkelijk dat iemand zo maar, zonder enig bewijs, levenslang kan krijgen. Het is onbegrijpelijk dat dit mogelijk is in deze moderne tijd. Nee, ik heb geen positief gevoel meer over de Nederlandse rechtsstaat.
Ik ondersteun deze petitie en hoop dat mevrouw Albayrak zich bedenkt en het verstandige besluit neemt om deze zaak snel te heropenen. Het is haar plicht om Lucia de B haar vrijheid terug te geven. Een vrijheid haar onrechtmatig ontnomen. Dat is pas misdadig!!!

Greet