Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

Voor PROFESSIONALS

# LINKS per beroepsgroep

# VOOR DE VERPLEGING

# SCIENCE

# JURIDISCH

Kalkoen met bef
Praat nooit met de politie

Zeker niet als je volstrekt onschuldig bent
(of nog 2 bibliotheekboeken thuis hebt)

# DOCUMENTATIE

Rapport "De CEAS aan het werk"

WODC oktober – Eindevaluatie van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken [open PDF]
Uitgegeven bij Boom BJu in 2008.
      Voor de eerste fase constateert het driemanschap op grond van uitgebreid dossieronderzoek dat hoewel er twee verpleegkundigen belast waren met de verzorging van baby A.Z., al kort na het moment van overlijden mevr. De B. wordt aangeduid als 'verdachte' terwijl een andere verpleegkundige 'getuige/betrokkene' wordt genoemd. Het driemanschap vraagt daarom de toenmalige zaaksofficieren, waarop deze aanduidingen waren gebaseerd. Zij geven aan dat het belangrijkste verschil in positie tussen de twee verpleegkundigen was dat over mevr. De B. verhalen de ronde deden.
Het driemanschap constateert op basis van het dossieronderzoek en het gesprek met het OM, dat reeds twee weken na de start van het opsporingsonderzoek, naar mevr. De B... als enige verdachte wordt gerechercheerd.
[§ 6.3.1]
      De commissie Grimbergen bracht in oktober 2007 advies uit om de zaak Lucia de B. te heropenen, waarvan de Hoge Raad nu een jaar later schrijft dat dit geen rol heeft gespeeld. Maar heeft Justitie de CEAS van Ybo Buruma niet vanaf het begin al willen marginaliseren?
      Het werk van de driemanschappen is, zij het met verschillen van team tot team, voor alle leden zeer tijdrovend geweest. De werkdruk werd, zeker in het onderzoek-Post, als zeer hoog ervaren. De facilitering daarvan door het PaG in de vorm van vergoedingen en vrijstellingen was in verhouding gering. Voor de evaluatie van de zaak Lucia de B. was € 11.800 begroot.
Uit de interviews komt naar voren dat een ideële motivatie om in het werk van de CEAS te participeren meer dan opwoog tegen het ontbreken van een adequate financiële vergoeding.
[§ 8.2.3]
      Commentaar van Metta op het rapport:
"Als je dit leest verwacht je bijna dat die onafhankelijke waarheidszoekende OvJ voor herzieningszaken ook echt zijn eigen instituut krijgt."

Scriptie analyseert veroordeling Lucia de B.

Maarten Meulemeesters' De bewijzende overtuiging (Utrecht 2008)
In zijn masterscriptie De bewijzende overtuiging analyseert Maarten Meulemeesters het bewijs in (een onderdeel van) de zaak Lucia de B. opnieuw met gebruikmaking van de grafische analysemethode Wigmore's chart. Concluderend zegt Meulemeesters dat Lucia de B. onterecht is veroordeeld voor de moord op Amber. Volgens hem heeft het Gerechtshof 's-Gravenhage niet wettig en overtuigend mogen bewijzen dat Lucia de B. opzettelijk en met voorbedachten rade een dodelijke dosis digoxine heeft toegediend aan Amber; niet wettig bij gebrek aan (direct) bewijs en niet overtuigend doordat vele onzekerheden een veroordeling beyond reasonable doubt in de weg staan.

Proefschrift Gommer
Hendrik Gommer

Toegezonden – Epiloog en samenvatting van de zaak Lucia de B. uit het proefschrift door Hendrik Gommer
      ...Ik heb niet zozeer onderzoek gedaan naar de feiten en de wet, maar veel meer naar de manier waarop rechters tot hun beslissing komen. Aan de hand van het mij beschikbare materiaal kon en kàn ik niet oordelen over schuld of onschuld, maar wel dat er voor de rechters maar één keuze mogelijk is: vrijspraak. Toen ik "meester van de dag" werd, kon ik me meer over mijn gevoel uitspreken.
Zie de laatste vraag:
Met wie zou u een gevangeniscel willen delen?

Veel sterkte de komende tijd.
      Met vriendelijke groet,
      (Dr. Mr.) Hendrik Gommer# Lezingen Statistiek door Richard Gill, Universiteit Leiden


Lectures in English

 • EPFL, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, 19 February 2009
  "Statistical Coincidence in Court: the Case of Lucia de Berk"
 • Annual International Nursing Research Conference, Liverpool, 11 April 2008
  "Health Care Serial Killers (HCSKs):  a world epidemic, or just bad statistics?"
 • University Groningen + University of Leiden, January 2008
  "The case of Lucia de Berk: Science versus Justice"
 • Wageningen University, 22 January 2008
  "Who Done It?"

Lezing in Nijmegen over Lucia de Berk

woensdag 26 maart 2008, 11:00-12:00 aan de Universiteit van Nijmegen


HOVO voordracht op 27 februari 2008 over forensische wetenschap

Gisteren een HOVO cursus voordracht gegeven over recht en statistiek. In een serie over forensische wetenschap. Een stuk of 50 gepensioneerde intellectuelen van Leiden en omstreken zitten allemaal helemaal "op" de Lucia zaak. Via via kennen ze alle spelers. Men was volstrekt overtuigd dat het hartstikke fout was gegaan. Er zaten medici en juristen bij... Mensen die het JKZ van binnen en buiten kennen, en Ligthart en de Wolff... hun meningen waren niet mals. In de college reeks hadden ze al toxicologie en digoxine gehad, en nog meer zeer relevante onderwerpen. Nadat ik hun in geuren en kleuren had uitgelegd hoe het met de statistiek zat waren ze er zowat aan toe om barricades te gaan bemannen...

Ze hingen twee uur lang aan mijn lippen en velen bleven daarna nog een uur lang napraten
(overgenomen uit email Gill aan WebMaster Muis).


Rechtspraak: kennis of gokwerk?

dinsdag 26 februari 2008, 20:00, Juridisch Café, Kamerlingh Onnes Gebouw, Leiden
Kan statistiek helpen bij rechtszaken, of is het juist misleidend?


Nursing 18 jan. 2008 - Statisticus zoekt samenwerking met verpleegkundigen

"...er zijn op een verpleegafdeling veel factoren die het werkproces beïnvloeden, zoals de regelmaat van (nacht)diensten en het personeelsbeleid van ziekenhuizen...
Daarom zoekt statisticus Richard Gill samenwerking met verpleegkundigen. Hij wil in contact komen met onderzoekers op het gebied van verpleegkunde, om een (internationaal) multidisciplinair projectteam te vormen. Daarnaast verzamelt hij zo veel mogelijk praktijkverhalen van verpleegkundigen..."


Richard D. Gill homepage
"Ceterum censeo Luciam esse liberandam"